Persbericht Christelijk Nationaal Vakverbond


CNV-voorstellen voor een betere WAO

"Keur de banen, niet de mensen"

"Keur de banen, niet de mensen", dat is een van de voorstellen van de vakcentrale CNV om het aantal WAO'ers terug te dringen. Het CNV wil vooral aandacht voor de arbeidsomstandigheden om te voorkomen dat mensen ziek worden. Als mensen ziek zijn moeten werkgever, arbodienst en uitvoeringsinstelling er alles aan doen om mensen zo snel mogelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium weer aan het werk te krijgen om te voorkomen dat ze in de WAO terecht komen. Het CNV zal zijn voorstellen, die in lijn liggen met die welke het CDA vandaag presenteert, inbrengen in het beraad met de sociale partners in de Stichting van de Arbeid.

Het CNV is niet tevreden met de voorstellen van staatsecretaris Hoogervorst, die de nadruk te veel legt op het (her) keuren van mensen. Er moet volgens het CNV veel meer gekeken worden naar de oorzaken achter de toegenomen instroom in de WAO. De voorstellen van het CNV zijn oa.:

Een verplicht herstelplan om zieke werknemers zo snel mogelijk terug te krijgen in het arbeidsproces. Dit plan is onderdeel van het arbeidscontract. Het bevat voor zowel werkgever als werknemer rechten en plichten. De Arbodiensten en uitvoeringsinstellingen vervullen hierin een belangrijke rol. Aanpassing van de werkplek of funcie, scholing en bemiddeling naar ander werk binnen of buiten de organisatie kunnen deel uit maken van een herstelplan.


* Het CNV wil tijdens de CAO-onderhandelingen meer aandacht voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het aanpakken van de werkdruk. Per sector en arbeidsorganisatie zijn gerichte maatregelen nodig. De kansen om arbeidsongeschikt te geraken zijn immers per sector verschillend. Als het de CAO-partners lukt om aan de diverse sectoren aangepaste maatregelen doorgevoerd te krijgen, komt een herstel van de WAO-uitkering tot 70 procent van het laatstverdiende loon weer in zicht.

* Het is onverteerbaar dat mensen die in de WAO zitten sociaal geïsoleerd raken door belemmeringen die er soms liggen om vrijwilligerswerk te doen. Het CNV wil dat deze belemmeringen worden opgeheven. Gemeenten moeten actief werken aan de sociale re-activering van WAO' ers.

* Het CNV wil dat arbeidsongeschikten die op 1 augustus 1993 40 jaar of ouder waren, niet herkeurd worden. Iedere herkeuring is voor velen een zware psychische en emotionele belasting. Het CNV wil de rechten respecteren van deze mensen, die al van voor de stelselherziening van 1993 een WAO-uitkering hebben.

Nadere informatie:

Karin Jansen, persvoorlichter CNV: 030-2913 707 (w) of 06 U2013 53 400 399
Josine Westerbeek-Huitink, bestuurder sociale zekerheid: 030 - 2913 911 of 06 U2013 22 493 706.

Deel: ' CNV-voorstellen betere WAO 'Keur de banen, niet de mensen' '
Lees ook