Persbericht Christelijk Nationaal Vakverbond


CNV-voorzitter Terpstra: "Politiek medeverantwoordelijk voor toestroom van vrouwen in de WAO"

"De WAO feminiseert". Dit constateert CNV voorzitter Doekle Terpstra tijdens zijn nieuwjaarsspeech. "Het is opvallend dat een onevenredig groot deel van de WAO-uitkeringgerechtigden vrouwen zijn met laagbetaalde deeltijdbanen. Velen zijn uitgevallen vanwege psychische klachten." Terpstra stelt de politiek daarvoor medeverantwoordelijk. "Vrouwen betalen de prijs omdat de politiek geen tijdige en voldoende maatregelen neemt om zorg en arbeid te kunnen combineren". Hij roept de politiek op om zo snel te komen met wetgeving rond zorg en arbeid. "Het is onverantwoord hiermee te wachten tot het einde van de kabinetsperiode", aldus Terpstra.

Veel vrouwen betalen de prijs van "leefdruk". Zij zijn in praktijk van alle dag de eerstverantwoordelijken voor het combineren van de zorg voor kinderen en het buitenshuis werken. Het CNV vindt dat het tijd wordt om naar de keerzijde van de stijgende arbeidsparticipatie te kijken. Niet om de klok terug te draaien. Het is goed dat steeds meer vrouwen en mannen actief zijn op de arbeidsmarkt. Maar de negatieve kant van die medaille durven maar weinigen onder ogen te zien. Per individu zijn we de afgelopen jaren minder gaan werken. Maar per leefeenheid zijn we meer gaan werken. Met als gevolg dat het steeds moeilijker en ingewikkelder wordt om arbeid en zorg met elkaar te combineren. De gevolgen voor de samenleving blijken uit de toename van de instroom in de WAO.

Terpstra wijt de toename van de WAO aan het onvermogen van de politiek. " De politiek pleit- net als het CNV- hartstochtelijk voor arbeidsparticipatie. Werk, werk en nog eens werk. Maar vervolgens verzuimt die politiek om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat mensen arbeid en zorg kunnen combineren zonder dat ze daar gestrest en overspannen van worden." Terpstra roept de politiek op om niet pas aan het einde van de kabinetsperiode de wetgeving rond arbeid en zorg te regelen. De problematiek is zo urgent dat er op heel korte termijn wetgeving moet komen. Zo kan de feminisering van de WAO een halt worden toegeroepen. Het kan niet zo zijn dat individuele vrouwen de prijs van falende wetgeving en van onderlinge spelletjes tussen politieke partijen moeten betalen.

In zijn nieuwjaarsrede zei Terpstra verder dat het CNV door zal gaan met het uitwerken het in december aangekondigde voorstel om onder de strikte voorwaarden tijdelijk de veertigurige werkweek toe te staan. Die voorwaarden zijn: vrijwilligheid van de betrokken werknemers en de garantie van de kant van de werkgevers om mensen die nu nog langs de kant staan in dienst te nemen en te scholen. Ook zal het CNV verder werken aan een reorganisatiecode om gedwongen ontslagen bij reorganisaties te voorkomen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////
Nadere informatie Willem Hooglugt , afdeling voorlichting Tel. 030-2913646 of mobiel 06-53837659

Deel: ' CNV-voorzitter Terpstra 'WAO feminiseert' '
Lees ook