Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nieuwsarchief Persberichten Toespraken Dossiers Brieven aan de Tweede Kamer Organisatie

CO2-Uitstoot in goederenvervoer met ruim 18.000 ton per jaar omlaag

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ruim EUR 2,1 miljoen subsidie toegekend aan 22 projecten, die erop gericht zijn de uitstoot van CO2 in het goederenvervoer terug te dringen. De goederenvervoersector investeert zelf EUR 24 miljoen in deze projecten. Jaarlijks besparen de projecten gezamenlijk een uitstoot van 18.454 ton CO2. Hiermee dragen de projecten bij aan de Nederlandse klimaatdoelstelling van de komende jaren.

Bedrijven konden van mei tot september 2002 bij het Projectbureau CO2-reductieplan projectvoorstellen indienen die meer dan 1.000 ton CO2-reductie opleveren. Daarvoor was door het ministerie ruim EUR 3 miljoen beschikbaar gesteld.
Opvallend is dat er veel initiatieven uit de binnenvaartsector zijn aangemeld. Het gaat hier bijvoorbeeld om investeringen die de stroomlijning van scheepscascos verbeteren en om relatief kleine investeringen zoals het plaatsen van straalbuizen voor een efficiëntere aandrijving. Maar ook complexere projecten waarbij goederenstromen worden overgezet van wegvervoer naar watervervoer zullen van start gaan. In het wegvervoer gaan projecten van start op het gebied van route-optimalisatie en logistieke planning, het voorkomen van lege kilometers en het verbeteren van de beladingsgraad van vrachtautos. Opvallend is ook een project waarbij een transporteur in plaats van het vervoeren van verpakkingsmaterialen deze bij de afnemer op locatie zelf gaat produceren, en zo transport vermijdt. Twee projecten zijn gericht op kennisoverdracht in het wegvervoer.

Van de 62 ingediende projecten zijn er 20 niet in behandeling genomen omdat ze niet volledig waren. Ook zijn twee projecten tussentijds ingetrokken. Achttien projecten zijn door de Adviescommissie afgewezen. Een deel daarvan is rendabel genoeg om zonder subsidie uitgevoerd te worden.

Het Projectbureau CO2-reductieplan voert voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het subsidieprogramma CO2-reductie goederenvervoer 2002 uit. Het bureau is een samenwerkingsverband van Novem en Senter. Het heeft vier jaar ervaring met het stimuleren van CO2-reductie binnen verschillende sectoren van de economie.


---

---

Deel: ' CO2 uitstoot goederenvervoer ruim 18.000 ton per jaar omlaag '
Lees ook