Kerken in Aktie

Coalitie inheemse volken van Brazilië

Onder de naam "Coalitie inheemse volken van Brazilië" vraagt een aantal organisaties waaronder Kerken in Aktie de komende maanden aandacht voor de benarde situatie waarin indianen in Brazilië leven. De actie sluit aan bij festiviteiten die in Brazilië worden gehouden ter herinnering aan de `ontdekking' van Brazilië door de Portugese zeevaarder Cabral 500 jaar geleden.

Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Pedro Cabral voet aan land zette in Brazilië. Voor de oorspronkelijke inwoners van dat land betekende dat het begin van vijfhonderd jaar onderdrukking. Naast de officiële herdenkingen van de Braziliaanse overheid, houden de indianen hun eigen manifestaties. In maart starten in alle deelstaten van Brazilië vreedzame marsen waarmee de indianen aandacht vragen voor de afbakening van hun grond en voor het recht op hun eigen cultuur. Alle marsen komen in April bij elkaar in Porto Seguro, waar aansluitend - in de Stille Week - een conferentie wordt gehouden. Hier willen de inheemse volken hun verleden herdenken. Daarnaast gaat men gezamenlijk op zoek naar een andere toekomst of zoals ze het zelf zeggen: outros 500 (Portugees voor: een andere 500 jaar).

Een groot aantal Nederlandse organisaties en kerken willen de inheemse volken steunen. Eén van de initiatieven is een vesper in de Stille Week, waardoor de aanwezigen in gedachten en gebeden bij de indianen in Brazilië kunnen zijn. Na afloop kan een voorbeeldbrief (met en zonder handtekeningen van de aanwezigen) naar Brazilië worden gefaxt. Op die manier tonen wij onze betrokkenheid.

Half mei bezoekt zal een delegatie van indianen een bezoek brengen aan Nederland. Tijdens dat bezoek is een gesprek gepland met de vaste kamercommissie voor ontwikkelingssamenwerking over de landstrijd van de indianen en Nederlandse investeringen in Amazonegebied. De staatssecretaris van handel zal in mei een bezoek aan Brazilië brengen. De indiaanse delegatie bezoekt ook kerken in Groningen.

De Coalitie inheemse volken Brazilië zal tijdens het bezoek van de indianen op het Binnenhof of vlakbij een publieksactie houden rond mensenrechten en landrechten van de inheemse volken. Ook op het Festival Mundial (half juni) in Tilburg brengt de Coalitie inheemse volken Brazilië op ludieke en informatieve wijze de inheemse problematiek onder de aandacht van de bezoekers.

Coalitie inheemse volken van Brazilië:

p/a Solidaridad,
Goedestraat 2
3572 RT Utrecht
Tel. (030) 2720313
Fax: 030-2720194
solidaridad@antenna.nl

Aan de coalitie nemen de volgende organisaties deel:

Vastenaktie-Cordaid
Kerken in Aktie
Commissie Justitia et Pax
NCIV
Missionair Centrum Heerlen
BACLA
BIS Maastricht
Stichting Tremembé
Stichting Tito de Alencar
BBO
Solidaridad.

Deel: ' Coalitie inheemse volken van Brazilië '
Lees ook