Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

28 oktober 2011

COALITIE NATUURLIJKE KLIMAATBUFFERS EN BUILDING WITH NATURE SLAAN HANDEN INEEN

Op 3 november tijdens het Deltacongres in de RAI zullen de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers en EcoShape/Building with Nature de samenwerking bekrachtigen met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, de samenwerking van 7 natuurorganisaties, creëert natuurlijke klimaatbuffers en onderzoekt de effecten daarvan. EcoShape/Building with Nature, waarbinnen kennisinstituten en bedrijfsleven samenwerken, voert een omvangrijk innovatieprogramma uit gericht op integratie van waterbouw en ecologie. Deze partijen hebben afgesproken elkaar daarin te versterken door projecten, kennis en ervaring uit te wisselen gericht op het verspreiden van technische, maatschappelijke en procesmatige inzichten.

Op dit moment werken de partijen al samen bij de natuurlijke oeverversterking langs de Friese IJsselmeerkust. Gebaseerd op de vaststelling dat partijen gezamenlijke doelen hebben en overwegend complementair zijn in middelen en expertise, is overeengekomen samen te werken om Nederland nog veiliger en mooier te maken met behulp van de natuur.

___________________________________

Deel: ' Coalitie natuurlijke klimaatbuffers en building with nature slaan ha.. '
Lees ook