Provincie Utrecht


Persbericht
1 februari 2000

COELHORST WORDT OP TERMIJN NATUURGEBIED

Het college van GS heeft het natuurgebiedsplan Coelhorst vastgesteld. Hiermee wordt op termijn natuurontwikkeling mogelijk in het gebied Coelhorst, ten westen van Hoogland en ten noorden van de Eem. Het gaat om een gebied van 94 hectare, dat eigendom is van Natuurmonumenten. Het plan voorziet in subsidiemogelijkheden voor toekomstige natuurontwikkeling.

Het kan nog lange tijd duren voordat de beoogde natuur daadwerkelijk ontwikkeld wordt. Momenteel wordt het gebied gepacht door drie agrariërs. Zij kunnen hun bedrijf - onder de voorwaarden die de Pachtwet stelt - zo lang blijven uitvoeren als zij dat zelf willen. Wel is nu al op 20 hectare zogeheten overgangsbeheer mogelijk, waarbij de agrariërs zelf natuur ontwikkelen op hun land. Dit is een vorm van agrarisch natuurbeheer, waar dankzij het natuurgebiedsplan subsidies tegenover staan.
(Voor informatie: Christiaan Bonebakker, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 25)

Terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Coelhorst provincie Utrecht wordt op termijn natuurgebied '
Lees ook