Gemeente Coevorden

4 februari 2003

Gemeente Coevorden
Afdeling Communicatie
Postbus 2
7740 AA Coevorden
telefoon 0524-598598
fax 0524-598555
e-mail voorlichting@coevorden.nl
website www.coevorden.nl


College stelt beleidsnota vrijwilligerswerk "het Fundament" vast

De nota vrijwilligerswerk 'Het Fundament"is door het college vastgesteld. In deze nota worden keuzes gemaakt voor onderwerpen waarop de gemeente Coevorden zich de komende jaren wil richten.
Accenten hierbij liggen op "scholing en training" en "stimuleren en waarderen"
In de lijst met actiepunten voor de komende jaren zijn onder deze noemers een 10-tal activiteiten opgenomen.


De beleidsuitgangspunten zijn gebaseerd op ervaring en adviezen die zijn opgedaan in het Internationaal Jaar van Vrijwilligers 2001. In dat jaar is er in de gemeente Coevorden een Lokaal Comité 2001 actief geweest dat op verzoek van de gemeente het vrijwilligerswerk in de belangstelling heeft geplaatst. De beleidsnota is in concept-vorm besproken met het brede veld van vrijwilligerswerkorganisaties in de gemeente. Bijna 100 vertegenwoordigers hebben gereageerd op de voorgestelde inhoud. Een opvallende zaak hierbij was dat de onkostenvergoeding voor vrijwilligersorganisaties overbodig werd gevonden. Deze vergoeding was naar aanleiding van politieke signalen in de beleidsuitgangspunten opgenomen. Het 'veld' gaf aan meer behoefte te hebben aan een informatie- en adviesfunctie en heeft voorgesteld de beschikbare middelen daarvoor in te zetten.

De oprichting van een gemeentelijk beraad vrijwilligerswerk moet zorgdragen voor ontmoeting en discussie over actuele zaken rond vrijwilligerswerk en nieuwe projecten. Hiervoor is in het voorgestelde beleid een budget voor ontwikkeling opgenomen.
Na bijstelling van de nota is deze vastgelegd door het College en zal vervolgens aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Voor de financiering van het voorgestelde beleid is met succes een beroep gedaan op de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk van het Ministerie van VWS.


---- --

Deel: ' Coevorden stelt beleidsnota vrijwilligerswerk 'het Fundament' vast '
Lees ook