DIERENBESCHERMING

Collecte Dierenbescherming start op 30 september

COLLECTE DIERENBESCHERMING START OP 30 SEPTEMBER

Den Haag, 27 september 2001 - Vrijwilligers van de afdelingen van de Dierenbescherming komen vanaf 30 september weer langs alle deuren om te collecteren. De opbrengst van deze collecte is harder nodig dan ooit. Dierenleed is helaas aan de orde van de dag: het massale dierenleed in de bio-industrie, waarmee we tijdens de MKZ-crisis dagelijks zijn geconfronteerd. Maar ook de agressie tegenover het individuele dier, bijvoorbeeld op kinderboerderijen, lijkt steeds vaker voor te komen. En wat te denken van de opvang van zwerfdieren in asielen, het goede werk van de Kids for Animals en de zwerfkattenproblematiek?

De Dierenbescherming is van mening dat elk dier recht op een dierwaardig bestaan heeft. En omdat dieren het zelf niet kunnen, doen wij het voor ze, in woorden en daden. Daar heeft zij wel hulp bij nodig. Omdat de Dierenbescherming volledig afhankelijk is van contributies en giften, kan zij alleen met de financiële steun van het publiek opkomen voor alle dieren.

Dit jaar werd overschaduwd door de MKZ-crisis. De Dierenbescherming stond vooraan in de strijd tegen de vernietiging van gezonde dieren. Het was het resultaat van jarenlang intensief vee houden, waarbij de rechten van het dier plaats moesten maken voor zijn economische waarde. Om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen maakt de Dierenbescherming zich sterk. Sterk voor bijvoorbeeld de biologische veehouderij. Een duurzame en dierwaardige vorm van vee houden.

Daarnaast doen de afdelingen van de Dierenbescherming ook op lokaal gebied veel belangrijk werk. Bijvoorbeeld voorlichting op scholen, de opvang van zwerfdieren en het ondersteunen van het plaatselijk dierenasiel. De jaarlijkse collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor de afdelingen. Door de opbrengst van de collecte kunnen de afdelingen hun goede werk voort blijven zetten.

De Dierenbescherming hoopt van harte dat het Nederlandse publiek in de week van 30 september tot en met 6 oktober een aardige duit in het zakje willen doen om haar zo te steunen met haar werk!


-einde bericht-

Deel: ' Collecte Dierenbescherming van start '
Lees ook