Gemeente Terneuzen


Voor mensen met bijstandsuitkering

COLLECTIEVE AANVULLENDE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Vanaf 1 april 1999 kunnen de gemeenten Axel, Hulst en Terneuzen aan mensen met een bijstandsuitkering een goedkopere aanvullende ziektekostenverzekering aanbieden. De aanvullende verzekering, het zogenaamde PlusExtraPakket, kan voor f. 12,25 per maand afgesloten worden in plaats van het gebruikelijke bedrag van f. 21,30. Mensen die voor deze goedkopere aanvullende verzekering in aanmerking komen zijn intussen per brief van die mogelijkheid op de hoogte gebracht.

De drie genoemde gemeenten hebben met OZ zorgverzekeringen een contract getekend waarin vermeld wordt op welke wijze in deze samengewerkt wordt. De gemeenten hopen dat daardoor meer mensen goed aanvullend verzekerd zullen kunnen zijn, zodat ze niet voor problemen komen te staan bij onverwachte ziektekosten. Voor meer informatie kunt u bellen naar de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente (Terneuzen: 0115 - 642 455) of naar OZ zorgverzekeringen in Terneuzen.

Deel: ' Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering Terneuzen '
Lees ook