Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Collectieve energie inkoop Rijksdiensten leidt tot meer groene energie en kostenbesparing

(25-9-2001)


---

Door een gezamenlijke energie inkoop van verschillende rijksdiensten wordt er een toename van 60% meer groene energie gerealiseerd en een kostenbesparing van 20%.

Collectieve Energie-Inkoop rijkshuisvesting

Begin 2000 heeft de Rijksgebouwendienst het initiatief genomen tot een interdepartementale aanpak voor de inkoop van energie voor rijkshuisvesting. De levering is gegund aan Remu BV. De looptijd van het contract is twee jaar en zal op 1 januari 2002 ingaan.

Groene stroom
Met dit energiecontract zal het gebruik van groene stroom toenemen met meer dan 60%. De betrokken rijksdiensten gebruiken momenteel 15GWh groene stroom(ca 10 % van het totale stroomgebruik). In 2002 en 2003 zal dit 25GWh (= ca 18 %) zijn. De groene stroom is afkomstig uit Nederland en bestaat uit windenergie, zonne-energie en kleinschalige waterkracht.

In het NMP4 is vastgelegd dat het gebruik van groene energie moet toenemen van 5% van de totale energievraag in 2010 naar 10% in 2020. Het energiegebruik van de rijksdiensten moet op termijn klimaatneutraal zijn, dat wil zeggen dat er geen emissies van broeikasgassen meer zijn. Om dit te bereiken moet het percentage groene energie in de periode 2002-2004 bij alle rijksdiensten ten minste 50% zijn.

De ministeriegebouwen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Economische Zaken (EZ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en Buitenlandse Zaken (BuZa) gebruiken 100% groene stroom.

(bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=5409)

Deel: ' Collectieve energie inkoop rijksdiensten '
Lees ook