Collectieve strijd tegen misleiding en bangmakerij in incassopraktijk


AMSTERDAM, 20160607 -- Duizenden consumenten worden besodemieterd. Waar een groot aantal mensen, ondanks het ontbreken van de wettelijk voorgeschreven aanmaning, toch incassokosten in rekening wordt gebracht, worden anderen bewust te hoge incassokosten of voortdurend een verhoogd rentetarief berekend. En wie het bedrieglijke gedrag in de smiezen heeft, wordt gespierd ontmoedigd om in verweer te komen. Stichting DebiteurenCollectief start deze maand een landelijke campagne tegen het belazeren van Nederlandse consumenten.

Het ontbreekt de consument vaak aan kennis, tijd en handigheid om zich goed tegen incassobedrijven te verweren. De wetgever brult bestraffende woorden maar noodzakelijke maatregelen blijven uit. Verder faalt het toezicht op de handel en wandel van incassopartijen terwijl het bedrijfsleven oneerlijk incassogedrag oogluikend toestaat.

Stichting DebiteurenCollectief is een fonkelnieuw initiatief van ervaren incassospecialisten die streven naar een open en eerlijk speelveld binnen de incassopraktijk. De stichting springt op de bres tegen systematische misleiding en bangmakerij door gerenommeerde incassobedrijven. Op 21 juni 2016 start een landelijke campagne tegen het belazeren van Nederlandse consumenten.


Deel: ' Collectieve strijd tegen misleiding en bangmakerij in incassopraktijk '
Lees ook