FNV BONDGENOTEN

Collectieve weigering banken van prostitutiebranche onwettig

Collectieve weigering banken van prostitutiebranche mogelijk onwettig

Volgens FNV Bondgenoten is er bij de banken mogelijk sprake van kartelvorming, omdat zij collectief weigeren zaken te doen met de prostitutiebranche. Hoewel deze bedrijfstak vanaf 1 oktober 2000 wettelijk is erkend, accepteren de banken prostituees niet als zakelijke klanten.
'Het oude argument, dat het in deze bedrijfstak zou gaan om criminele activiteiten, wordt door een dergelijk beleid juist gevoed', zegt Dick Hamaker, bedrijfsgroepmanager Diensten van FNV Bondgenoten. 'Ondernemers en zelfstandigen in de prostitutiebranche worden door deze weigering juist gedwongen om bijvoorbeeld geld te lenen in het criminele circuit'.

De vakbond heeft haar zorgen over de mogelijke kartelvorming uitgesproken in een brief aan onder meer het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het ministerie van Economische Zaken heeft deze kwestie voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) met het verzoek hierover contact op te nemen met FNV Bondgenoten. De NMa is verantwoordelijk voor de handhaving van de Mededingingswet. Zij kan na onderzoek vaststellen of er inderdaad sprake is van kartelvorming in het bankwezen. Indien er sprake is van een overtreding kan de NMa een boete en/of last onder dwangsom opleggen. Het ministerie wijst de bond erop dat een procedure bij de civiele rechter ook mogelijk is.

De NVB geeft aan dat een individuele bank zakelijke klanten mag weigeren om 'haar moverende redenen'. Zo mag een bankinstelling geen relatie onderhouden met cliënten die in hun bedrijfsvoering strafbare feiten plegen. Volgens de NVB ontstaat pas een maatschappelijk probleem als een meerderheid van de banken weigert een relatie aan te gaan met een bedrijfstak. Ook na de legalisering op 1 oktober jl. beroepen de banken zich nog steeds op een afspraak uit het verleden, namelijk: geen zaken te doen met de prostitutiebranche. Dick Hamaker: 'Het gaat om een wettelijk erkende bedrijfstak. Ook deze kleine zelfstandigen hebben het recht om een zakelijke bankrekening te openen. Het is kwalijk dat de NVB er blijkbaar vanuit gaat dat mensen werkzaam in deze branche strafbare feiten plegen'.

FNV Bondgenoten hoopt op een spoedige reactie van de NMa. Deze week voert Dick Hamaker een gesprek met de Postbank over dit vraagstuk.
Tevens houdt de bond stichting 'De rode draad', belangenbehartiger van prostituees, op de hoogte van deze problematiek. 'De rode draad' is sinds 1 oktober 2000 aangesloten bij FNV Bondgenoten.

Deel: ' Collectieve weigering banken van prostitutiebranche onwettig '
Lees ook