EVD

Collectieve zakenreis naar de Asian Development Bank in de Filipijnen
9 t/m 14 september 2001

Van 9 t/m 14 september organiseert de EVD samen met de Nederlandse ambassade in Manilla een bezoek naar de Asian Development Bank.

De Aziatische Ontwikkelingsbank (AsDB) is de regionale ontwikkelingsbank voor Azië en Oceanië.
Nederland bezit 1 procent van het aandelenkapitaal en wordt bij de bank vertegenwoordigd door een kiesgroep waarin ook Canada, Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken zitten.
Het doel van de AsDB is het ondersteunen van ontwikkelingslanden in de regio bij het bestrijden van armoede en bij het verbeteren van de levensomstandigheden en de kwaliteit van het leven. De AsDB heeft drie kernstrategieën geformuleerd: - bevorderen van duurzame economische groei
- bijdragen aan sociale ontwikkeling
- bevorderen van goed bestuur

Tijdens deze reis wordt een bezoek gebracht aan het Kiesgroepkantoor dat o.m. Nederland vertegenwoordigt, en worden gesprekken gevoerd met AsDB vertegenwoordigers verantwoordelijk voor de uitvoering van Consultancy en Procurement.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor individuele gesprekken met relevante counterparts.

De EVD neemt het grootste deel van de algemene organisatiekosten voor zijn rekening.
Naast de eigen reis- en verblijfskosten wordt u een bijdrage van 1150 gulden in rekening gebracht.

Het doel
Doel van dit bezoek is het bekend maken van mogelijkheden en procedures van de AsDB bij het Nederlandse bedrijfsleven.

Aanmelding
Aanmelding is mogelijk via het online-formulier. Sluitingsdatum voor inschrijving is 15 juni 2001.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Herngreen van de EVD (tel. 070 - 3797573 of e-mail herngreen@evd.nl.

Aanmelden - Activiteiten EVD

Deel: ' Collectieve zakenreis Asian Development Bank in Filipijnen '
Lees ook