Gemeente Nieuwegein

Collectieve ziektenkostenverzekering voor minima Nieuwegein

Op 1 april 2003 introduceert de gemeente Nieuwegein samen met Agis Zorgverzekeringen een nieuwe aanvullende verzekering tegen ziektekosten, speciaal voor haar inwoners met een minimuminkomen: de AV Optimaal Plus. De verzekering is zeer uitgebreid en biedt onder andere ruime vergoedingen voor brillen (inclusief monturen), orthodontie, tandheelkunde, diverse therapien en de eigen bijdragen voor ziekenfonds, AWBZ en hulpmiddelen. Dit zijn zaken waarvoor vaak een beroep wordt gedaan op bijstand via de gemeente. De AV Optimaal Plus vergoedt deze kosten. Bovendien hoeft men de rekeningen niet voor te schieten: betaling vindt rechtstreeks plaats via Agis Zorgverzekeringen. Wel zo gemakkelijk.

De meeste mensen zijn op dit moment ziekenfondsverzekerd. Maar het ziekenfonds is slechts een basisverzekering en vergoedt niet alle ziektekosten. Aanvullend verzekeren is daarom heel verstandig. De gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk dat iedereen met een minimum inkomen een aanvullende verzekering heeft en daarmee goede toegang tot de gezondheidszorg. Om dit mogelijk te maken betaalt Nieuwegein een deel van de premie.

Wie komen voor de aanvullende verzekering in aanmerking? Mensen met een uitkering bij Sociale zaken en arbeid Nieuwegein en inwoners van Nieuwegein met een inkomen tot maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm kunnen in principe gebruik maken van deze verzekering. Het betreft dezelfde groep mensen die ook gebruik kunnen maken van de Participatieregeling. De premie voor de AV Optimaal Plus bedraagt 18,27 (+ 31,50 nominale premie). De gemeente Nieuwegein draagt ruim 4,00 bij in de premie. Dit houdt in dat de klant nog een bedrag van 14,05 zelf betaalt.

Met de komst van de AV Optimaal Plus op 1 april wijzigt Nieuwegein tevens haar beleid op bijzondere bijstand voor medische kosten. De verstrekkingen uit bijzondere bijstand passen zich aan aan de vergoedingen in de AV Optimaal Plus. Op het moment dat deze de kosten niet (meer) vergoedt, is bijzondere bijstand in principe niet meer mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het loket Maatschappelijke zaken. Zij zijn op werkdagen geopend tussen 08.30 en 13.00 uur en vanaf 1 maart ook op woensdag van 08.30 tot 20.00 uur. Telefoonnummer is (030) 607 12 80, het bezoekadres is Martinbaan 2. Daar kan tevens het aanvraagformulier opgehaald worden. Klanten van Sociale zaken en arbeid kunnen contact opnemen met hun inkomensconsulent.

Deel: ' Collectieve ziektenkostenverzekering voor minima Nieuwegein '
Lees ook