gemeentelijk havenbedrijf amsterdam

Persberichten

Amsterdam, 16 maart 1999

College besluit tot bouw innovatieve containerterminal

Vandaag heeft het college van B&W ingestemd met het voorstel aan de gemeenteraad voor de bouw van een innovatieve, middelgrote containerterminal. Met deze investering in de sterk groeiende containermarkt worden uiteindelijk ruim 3000 directe en indirecte arbeidsplaatsen geschapen. Met de bouw van de terminal met een totale capaciteit van 610.000 containers per jaar, kan direct aansluitend op de besluitvorming in de gemeenteraad worden begonnen. Medio 2001 kunnen dan de eerste containerschepen worden afgehandeld. Met de totale investering is een bedrag van 377,5 miljoen gulden gemoeid. Hiervan komt 95,7 miljoen gulden voor rekening van het Amerikaanse overslagbedrijf Ceres Terminals Inc., dat de terminal van de gemeente gaat huren. De gemeente Amsterdam investeert 281,8 miljoen gulden in de infrastructuur en in een deel van de kranen.

Groei in containeroverslag

Uit marktonderzoeken, uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Amsterdam, blijkt dat de groei in containeroverslag in Noordwest- Europa de komende jaren met 6% per jaar groeit, resulterend in een verdubbeling tegen het jaar 2010. De bestaande containerhavens zullen moeite hebben om aan deze toenemende vraag te voldoen. Uit deze onderzoeken blijkt ook dat Amsterdam een goede locatie is voor containeroverslag. De nautische toegankelijkheid van de terminal (diepgang en vaartijd) is beter dan die van Antwerpen en Hamburg. Amsterdam beschikt over uitstekende achterlandontsluitingen (weg, spoor en binnenvaart). Met het nieuwe concept van een insteekkade heeft Amsterdam een onderscheidend en concurrerend alternatief op de containermarkt.

Vertrouwen

Volgens Havenwethouder Harry Groen heeft de Amsterdamse haven investeringen in de afgelopen jaren, zoals Westpoint en de overdekte 'All Weather Terminal', ruimschoots terugverdiend. "Deze investering in een containerterminal mag gezien worden als een duidelijk signaal naar bedrijfsleven en rijksoverheid dat wij vertrouwen hebben in de toekomst van de Amsterdamse havenregio," aldus Groen. De Amsterdamse haven was de afgelopen decennia met een overslag van 34 miljoen ton in 1983 en 55 miljoen ton in 1998, één van de snelst groeiende havens van Noordwest-Europa. Het marktaandeel groeide naar 7,5% van alle lading in de Hamburg - Le Havre range. Alleen het marktaandeel in containers bleef met 0,5% daarbij sterk achter. Met de nieuwe terminal wordt gestreefd naar een marktaandeel van 3 à 3,5% in 2010.

Innovatief concept

De nieuwe terminal wordt gebouwd op de hoek van de Amerikahaven en het Noordzeekanaal, op een oppervlakte van 50 hectare. Het gaat om een nieuw concept van containeroverslag waarvoor, naast een conventionele kade van 650 meter, een insteekkade van 350 meter lengte wordt aangelegd. De kranen op de kade aan weerszijden van het schip maken het mogelijk dat er aan beide zijden tegelijkertijd geladen en gelost kan worden. Hiermee wordt veel tijd- en efficiencywinst geboekt (30-50% snellere behandelingstijden). De terminal zal bij volle capaciteit beschikken over twaalf kranen. Er wordt gestart met negen kranen. De totale doorzetcapaciteit van de terminal wordt 610.000 containers (950.000 TEU) per jaar.

Deel: ' College Amsterdam besluit tot bouw containerterminal '
Lees ook