Gemeente Haarlem

College van Burgemeester en Wethouders houdt vast aan de locatie Zuiderpolder voor de bouw van een multifunctioneel (voetbal)stadion

Het college van burgemeester en wethouders houdt vast aan het in december 1998 genomen principebesluit om een nieuw multifunctioneel voetbalstadion te bouwen in de Zuiderpolder.

Op de inspraakronde begin 1999 kwamen veel reacties, zowel van supporters van de toekomstige bespeler van het stadion, de HFC Haarlem, als van bewoners uit de omgeving van de Zuiderpolder. Door een aantal bewoners werd voorgesteld om het stadion niet in de Zuiderpolder maar in de Waarderpolder te bouwen, aan de noordkant van de spoorlijn Amsterdam-Haarlem. Het college zegde toe te onderzoeken of dit tot de mogelijkheden behoorde.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Hieruit bleek dat het zeer moeilijk is om het stadion in de Waarderpolder te bouwen omdat het gebied dat in aanmerking komt, geen eigendom is van de gemeente Haarlem. Verder betekent de keuze voor de Waarderpolder dat het huidige Kegge en Stastokviaduct over de A5 en de spoorlijn verplaatst moet worden in oostelijke richting. Dit zou tot meerkosten leiden van minimaal ƒ 30 miljoen. Al met al zou een keuze voor de Waarderpolder betekenen dat de bouw van het stadion aanmerkelijk meer tijd zou kosten dan bij een keuze voor de Zuiderpolder.

De keuze voor de Waarderpolder is ook financieel-economisch onaantrekkelijk omdat in dat geval een aantal geplande kantoorcomplexen niet gerealiseerd kan worden. Weliswaar biedt de Waarderpolder als locatie voor een nieuw te bouwen stadion vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt voordelen ten opzichte van de Zuiderpolder. Bij de afweging gaven de economische belangen echter de doorslag.Het college besloot om de eerdere keus voor de Zuiderpolder te handhaven en dit voorstel aan de betrokken raadscommissies voor te leggen.

Het collegevoorstel zal op 27 april . in een gezamenlijke vergadering worden behandeld door de raadscommissies Onderwijs, Welzijn, Sport en Recreatie en Stedelijke Ontwikkeling.

29 maart 2000

Deel: ' College B en W Haarlem wil locatie Zuiderpolder voor stadion '
Lees ook