Gemeente Amstelveen

College blij met benoeming gemeente Amstelveen, maar: Noblesse oblige

College blij Amstelveen is door het economisch onderzoeksbureau Nyfer in de editie van zijn jaarlijkse Atlas voor Gemeenten 2003 niet alleen als sociaal-economisch best-scorende gemeente benoemd, maar ook in het algemeen als aantrekkelijkste gemeente van Nederland. Het Amstelveense college van B&W is bijzonder verheugd met deze benoeming. `Het is natuurlijk een positie die mede te danken is aan onze burgers, instellingen en bedrijven´, aldus burgemeester Kamphuis.

Amstelveen blijkt haar positie vooral te danken aan veiligheid, cultuur en bereikbaarheid (´grootstedelijke elementen, maar niet de grootstedelijke problemen´, aldus Nyfer). ´De eindscore betekent niet dat we nu rustig achterover kunnen leunen´, zegt burgemeester Kamphuis. ´Zo´n positie schept natuurlijk ook verplichtingen.`

Hoogst gemiddelde besteedbare inkomen per inwoner Het college wijst in het bijzonder op het feit dat Amstelveen het hoogst gemiddelde besteedbare inkomen per inwoner heeft. Dit betekent weliswaar dat de Amstelveense bevolking een economische motor vormt in de stad zelf en in de regio, maar dit is geen verdienste op zich. En achter dit positief gewaardeerde feit schuilt tegelijkertijd een vrij eenzijdige bevolkingssamenstelling. En dat is iets waar het Amstelveense gemeentebestuur graag verandering in zou zien. Een gevarieerdere bevolkingssamenstelling zou natuurlijk ook léuker zijn, maar vooral zou het daarmee makkelijker zijn om voor essentiële onderdelen van onze lokale samenleving (onderwijs, zorg, politie, brandweer maar ook sommige vormen van bedrijvigheid) personeel te vinden. Wat overal geldt, geldt nog sterker voor Amstelveen: onze vrije sector-woningen zijn veel te duur voor mensen die in die sectoren (willen) werken en de woningdistributiemarkt is verstopt. Het gemeentebestuur wil daarom Amstelveen graag voor bredere bevolkingsgroepen aantrekkelijk en (ook financieel) bereikbaar houden. Dat is de opgave waar het gemeentebestuur zich de komende tijd voor gesteld ziet.
`Als dat lukt, nemen we de prijs volgend jaar graag weer in ontvangst!´, besluit burgemeester Kamphuis.

Deel: ' College blij met benoeming gemeente Amstelveen '
Lees ook