Gemeente Breda

05-06-2002

College honoreert zeventien kleine projecten Hart voor je buurt

Het college van burgemeester en wethouders heeft zeventien van de tweeëndertig subsidieverzoeken gehonoreerd, die in het kader van de campagne Hart voor je buurt in de tweede ronde zijn ingediend. Het gaat om kleinschalige initiatieven tot 1.500 euro van bewoners die zelf actie willen ondernemen om hun buurt, wijk of dorp prettiger leefbaar te maken. Voor dit soort projecten is dit jaar 65.000 euro beschikbaar.
In de eerste beoordelingsronde werden 22 van de 36 subsidieverzoeken gehonoreerd voor een totaalbedrag van 17.799,81 euro. In de tweede ronde, die nu heeft plaatsgevonden, bedroeg het totaal 17.572,94 euro. De laatste ronde volgt nog: vóór 1 oktober 2002 kunnen weer verzoeken worden ingediend.

Van de zeventien gehonoreerde verzoeken komen er drie uit het district Zuidwest, elf uit Zuidoost en drie uit Noordwest. Het gaat onder meer om de uitgave van een boek over de geschiedenis van vijftig winkels in Prinsenbeek en van een boekje met wandelingen in Heusdenhout/Brabantpark. Maar ook bijvoorbeeld het plaatsen van een evenwichtsbalk in de speeltuin aan de Bladerstraat en twee bankjes voor buurthuis de Driesprong, de deelname van tien gezinnen aan het Historisch Spektakel, de organisatie van een zeskamp op het terrein van de Pekhoeve op 24 augustus en het in kaart brengen van de toegankelijkheid van de wijk Heuvel voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Het college heeft ook een aantal verzoeken gehonoreerd voor de organisatie van buurtfeesten. Die werden slechts gedeeltelijk gehonoreerd, omdat 'Hart voor je buurt' dergelijke feesten alleen facilitair ondersteunt. Voor consumpties en dergelijke zijn de betrokken bewoners zelf financieel verantwoordelijk.

Alle indieners van een subsidieverzoek voor kleinschalige projecten krijgen persoonlijk bericht van de gemeente. In een beschikking wordt gemotiveerd waarom een aanvraag is afgewezen. Tegen het collegebesluit kan beroep worden aangetekend ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Met de initiatiefnemers van de gehonoreerde verzoeken wordt een overeenkomst gesloten, waarin afspraken worden gemaakt over de afrekening. Komt het op uitvoering aan dan kan men, indien gewenst, worden ondersteund door de districtsmanagers.

Breda, 5 juni 2002

Deel: ' College Breda honoreert zeventien kleine projecten Hart voor je buurt '
Lees ook