Gemeente Capelle a/d IJsselCollege wil speelautomatenhal

Dit naar aanleiding van de binnenkort van kracht wordende wijziging van de Wet op de kansspelen, waarin het gewijzigde rijksbeleid ten aanzien van kansspelen is vastgelegd. Zo is bijvoorbeeld bepaald dat het voor jongeren onder de achttien jaar verboden is zich te bevinden in een speelautomatenhal waarin kansspelen staan opgesteld. Ook worden er beperkingen opgelegd ten aanzien van het aantal en de soort automaten in cafés en restaurants. Daarnaast zijn de diverse aanvragen voor de vestiging van een speelautomatenhal, die de gemeente heeft ontvangen, aanleiding voor de discussie.

Het college stelt aan de raad voor, om na de behandeling in de commissies Bestuurszaken, Sociale Zaken, Milieu en Volksgezondheid en Stadsontwikkeling en Economische Zaken de vestiging van maximaal één speelautomatenhal onder nader te bepalen beperkende voorwaarden in de gemeente toe te staan.

Het college heeft dit besluit genomen gelet op het uitgaansaanbod in Capelle aan den IJssel, de wettelijke vereisten die aan dergelijke inrichtingen worden gesteld (zoals verplichte controle op de minimumleeftijd van 18 jaar) en de mogelijkheden om als gemeente verdere beperkingen op te leggen.
Het voorstel komt voort uit de beleidsnotitie Speelautomatenhallen, waarin de juridische en maatschappelijke aspecten zijn beschreven. De notitie levert de basisinformatie voor een goede afweging door de raad over dit onderwerp.
Naar verwachting neemt de raad hierover een besluit op 15 mei aanstaande.

Zoekwoorden:

Deel: ' College Capelle a/d IJssel wil speelautomatenhal '
Lees ook