De ontroering van het leven, Ton Lathouwers 11 september 1999

CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" 1999 Stichting filosofie Oost - West

Van 10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

In dit college van Ton Lathouwers zal vooral het werk van Dostojewski aan de orde komen en de grote betekenis die het heeft voor een beter verstaan van het anders zijn zoals dat in Oosterse wijsheid en met name in zen tot uiting komt. De grote thema's zijn allereerst hier vrijheid. Wat is de diepste vrijheid? Is vrijheid alleen maar keuzevrijheid? Zijn er grenzen aan het mogelijke? Kan men voorbij de evidenties? Verder de thematiek van het lijden (dialectiek van het kindertraantje) en de existentiële onmogelijkheid daarmee ooit in het reine te komen. Tenslotte gaat Ton Lathouwers in op de passages bij Dostojewski die de werkelijkheid als wonder centraal stellen, zoals in de beroemde uitspraak van prins Mysjin in de roman Demonen: “Kan schoonheid de wereld redden?”.

Ton Lathouwers stelt een syllabus ter beschikking met daarin Dostojewski-teksten: De gebroeders Karamazow en De droom van een belachelijk mens

Publicaties van Ton Lathouwers:
° Publicaties en boeken over Dostojewski, Tolstoi, Sovjetliteratuur steeds
met het accent op religieuze thematiek in het spanningsveld van de ontmoeting tussen Oost en West.
° Een tachtigtal artikelen over literatuur en Zen in binnen- en buitenlandse tijdschriften.
° Redactielid tijdschrift Zen.

Prof. Dr. M.A. Lathouwers studeerde wis- en natuurkunde, en Slavische talen en letterkunde. Hierna volgde hij gedurende vier jaar een post graduate studie vergelijkende cultuur- en godsdienstwetenschappen over de ontmoeting tussen Oost en West. In 1968 werd Ton Lathouwers benoemd tot gewoon hoogleraar Russische letterkunde te Leuven, met een nevenopdracht aan de theologische faculteit: religieuze thematiek in de moderne literatuur. In 1987 verkreeg Ton Lathouwers zijn officiële autorisatie als leraar Chinese Rinzai Chan. Sindsdien begeleidt hij zengroepen in Nederland, België en Zweden.

Algemene gegevens:

1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 1999 zijn 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West, Zaanmarktstraat 18, 4811 BREDA of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
5. Website http://www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' College De ontroering van het leven '
Lees ook