Gemeente Delfzijl

BESLUIT

22 mei 2002

College verleent bouwvergunning Windturbinepark

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft op 21 mei besloten een bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een windturbinepark ten oosten en ten westen van de Kloosterlaan te Farmsum. Het windturbinepark bestaat uit 34 windturbines. De bouwvergunning is verleend aan het consortium Essent/ Koop Holding Europe BV/ Siemens Nederland BV. Met het bouwproject is aan bouwkosten een investering gemoeid van ruim 18 miljoen euro.

Het besluit is genomen nadat de provincie in een eerder stadium een zogenaamde verklaring van geen bezwaar heeft verstrekt. De bouwvergunning is door het college verleend, omdat het schorsingsverzoek tegen de milieuvergunning voor het oprichten van het windturbinepark door de Raad van State is afgewezen op 28 maart 2002.

Het windturbinepark is in overeenstemming met het ontwerpbestemmingsplan "Windmolenpark", waarmee de commissie bestemmingsplannen van de provincie Groningen in een eerder stadium heeft ingestemd.

Deel: ' College Delfzijl verleent bouwvergunning Windturbinepark '
Lees ook