Gemeente Ede

nummer 55 / Ede, 4 maart 2003

College geeft gehoor aan inspraakreacties bewoners Spinakker / Fluitakker

Het college besloot vandaag om het ontwerp van de partiële herziening van het bestemmingsplan Bennekom-West `omgeving Spinakker/Fluitakker` ter visie te leggen. Deze wijziging maakt de bouw van drie woningen mogelijk naast het te vestigen kinderdagverblijf. Voor de bouw en vestiging van een kinderdagverblijf is geen bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

De gemeente ontving vier inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan. Een van de vier reacties werd ondertekend door bijna zestig buurtbewoners. Een belangrijk punt in hun reacties is de verwachte parkeerproblemen die door de vestiging van het kinderdagverblijf ontstaan. Het college deelt de zorg van de bewoners en besloot daarom tegemoet te komen aan het voorstel voor exta parkeergelegenheid.

In het nieuwe plan stelt de gemeente voor om aan de noordzijde van het kinderdagverblijf zes parkeerplaatsen te realiseren. Met deze extra parkeergelegenheid voorkomen we dat bezoekers de Fluitakker gebruiken om de auto te parkeren. Bij de situering van de parkeerplaatsen houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met het aanwezige groen. Verder nemen we redelijke afstanden tot de achtertuinen van woningen aan de Soetendaalseweg in acht.

Het ontwerp van deze partiële herziening ligt vier weken ter visie bij het informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor `De Doelen`, Raadhuisplein 2 in Ede. De openingstijden zijn: maandag tot en met donderdag van 9.00 17.00 ur en op vrijdag van 9.00 20.00 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' College Ede geeft gehoor aan inspraakreacties bewoners Spinakker / F.. '
Lees ook