Gemeente Eindhoven

Persbericht: 4 juli 2002, no. 119

College akkoord met continuering project Bemoeizorg

Het college van B&W heeft deze week op basis van een evaluatie besloten het project Bemoeizorg te continueren tot 2004. Belangrijke resultaten zijn dat in de periode januari tot november 2001 146 personen uit de doelgroep zijn bereikt. En dat de hulpverleningsmethode expliciet afgestemd is op de hulpvraag van de cliënt. Bemoeizorg is daarmee een goed lopend project dat volop in ontwikkeling is.

Bemoeizorg is gericht op mensen met een meervoudige problematiek. Het gaat hierbij om mensen met psychische, psychiatrische, lichamelijke, verslavings- en sociale problemen of een combinatie daarvan. Het doel van het project is tot een aanvaardbare leefsituatie voor zowel cliënt als voor zijn omgeving te komen. Waar mogelijk wordt aangehaakt bij reguliere hulpverlening.
In 2000 is het project gestart als pilot in Woensel en Tongelre en is daarna uitgebreid over de stad Eindhoven. De uitvoering van het project gebeurt in teamverband door medewerkers van Novadic, GGzE, Politie, GGD en NEOS.

Zoekwoorden:

Deel: ' College Eindhoven akkoord met continuering project Bemoeizorg '
Lees ook