Gemeente Eindhoven

Persbericht: 25 februari 2003, no. 29

College stelt Klimaatbeleidsplan 2003 - 2006 vast

B&W van Eindhoven heeft onlangs het nieuwe Klimaatbeleidsplan (2003-2006) 'van Energiebesparing naar Klimaatbeleid' vastgesteld. Het Klimaatbeleidsplan is een vervolg op het energiebesparingsprogramma 2000, maar gaat verder dan dat. Energiebesparing blijft een belangrijk onderdeel, maar ook het gebruik van duurzame energie (b.v. zonneboilers, -panelen en windmolens) zal meer en meer gestimuleerd worden.

De gemeente streeft in het Klimaatbeleidsplan verschillende milieudoelen na voor woningbouw, bedrijven en verkeer en vervoer. Zo wordt gestreefd naar het verminderen van het energiegebruik en het stimuleren van gebruik van duurzame energie (groene stroom ). Vanuit haar voorbeeldfunctie wil Eindhoven voor haar eigen gemeentelijke gebouwen voorop lopen onder meer door voor minimaal 40% gebruik te maken van duurzame energie (groene stroom).

Tijdens de klimaatconferentie in Kyoto zijn afspraken gemaakt om de negatieve effecten van de uitstoot van CO2 en het toenemend verbruik van fossiele brandstoffen, terug te dringen. Om gemeenten te stimuleren ook op lokaal niveau klimaatbeleid uit te voeren, is begin 2002 door de ministeries van VROM, Economische Zaken en Landbouw, Visserij en Natuurbeheer, het Inter Provinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het klimaatconvenant ondertekend. Met het Klimaatbeleidsplan is de gemeente Eindhoven een van de eerste gemeenten die aansluit bij dit convenant en daarmee een substantiële bijdrage gaat leveren aan de landelijke klimaatdoelstellingen.

In het klimaatbeleidsplan staat een gemeentelijke menukaart centraal. Deze menukaart beschrijft de doelstellingen en prestaties voor de gemeentelijke organisatie, maar ook voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Per project (er staan er zo'n 30 op stapel voor de komende vier jaar) wordt aangegeven wat de ambitie van de gemeente is. Voor gemeentelijke gebouwen en duurzame energie wil Eindhoven voorop lopen. Dit betekent dat bij nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke gebouwen meer energiemaatregelen worden getroffen dan wettelijk verplicht en dat de gemeente Eindhoven minimaal 40% groene stroom gebruikt.

© 2003 Gemeente Eindhoven

Deel: ' College Eindhoven stelt Klimaatbeleidsplan 2003 - 2006 vast '
Lees ook