Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 12 januari 1999
_________________________________________________________________

Wetenschappelijke gebeurtenissen aan de UM

Agenda januari 1999

internationaal recht
29 januari, 16.00 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6)

Afscheidscollege van prof.mr. Cees Flinterman
hoogleraar Internationaal Recht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het veranderde karakter van Internationaal Recht

Deel: ' College Het veranderde karakter van Internationaal Recht '
Lees ook