Gemeente Nieuwegein

College Nieuwegein kiest in principe voor waterspoor (17 november)

Sinds 1 januari 1999 heeft de gemeente Nieuwegein rioolrecht. Dit is een vast bedrag per jaar dat iedereen in Nieuwegein moet betalen die afvalwater via de riolering afvoert. Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar heeft het college de raad toegezegd met een voorstel te komen over de heffingsmaatstaf. Het college wil nu de raad adviseren om te kiezen voor het zogenaamde waterspoor: het koppelen van het rioolrecht aan de waterleidingnota en de hoogte van de heffing te laten afhangen van het waterverbruik.

Bij de keuze voor een andere heffingsgrondslag speelt een aantal overwegingen een rol. De heffing moet de kosten van het rioolbeheer dekken en moet uitgaan van het principe 'de gebruiker betaalt'. Door het heffen van een vast bedrag wordt aan dat principe geen recht gedaan. Daarnaast bestaat al langer de wens bij de gemeente om de mogelijkheid van het waterspoor te onderzoeken vanuit milieuoogpunt. Het waterspoor is een term die gebruikt wordt voor het inzichtelijk maken van de waterketen (verbruik, afvoer en zuivering). Door het rioolrecht en de zuiveringsheffing te koppelen aan het drinkwaterverbruik krijgt de gebruiker beter inzicht in de kosten die aan zijn of haar waterverbruik zijn verbonden. Daarmee moet uiteindelijk het milieubewustzijn rondom waterverbruik worden vergroot.

Bij het waterspoor vindt de inning van het rioolrecht plaats in combinatie met de waterleidingnota. De inning van het rioolrecht verloopt dan niet langer via de nota van de gemeente, maar vindt plaats via de nota van het waterleidingbedrijf. De koppeling van de zuiveringsheffing van het Waterschap aan het drinkwaterverbruik is op dit moment nog niet mogelijk omdat dit op wettelijke problemen stuit.

Om het waterspoor-principe tot zijn recht te laten komen, stellen B&W voor het drinkwaterverbruik te kiezen als heffingsgrondslag. Dat betekent dat de hoogte van het rioolrecht afhangt van het drinkwaterverbruik. Naar verwachting zal het rioolrecht gaan bestaan uit een vast bedrag plus een tarief per hoeveelheid verbruikt water. Om de jaarlijks schommelende inkomsten te kunnen vereffenen, stelt het college de raad voor een egalisatiefonds in te richten voor de betreffende rioolrechtinkomsten.

In Nieuwegein heeft ruim 10% van de huishoudens nog geen individuele watermeter. Dit relatief hoge percentage belemmert de invoering van het waterspoor op korte termijn. De gebruikers in bijvoorbeeld flatgebouwen met één gemeenschappelijke watermeter kunnen, afhankelijk van de heffingsgrondslag, niet altijd op dezelfde wijze worden aangeslagen. Gezocht zal dan ook moeten worden naar een zo evenredig mogelijke heffingsgrondslag. Invoering van het waterspoor is dan ook niet eerder dan per 1 januari 2001 mogelijk.

Deel: ' College Nieuwegein kiest in principe voor waterspoor '
Lees ook