Gemeente Oosterhout


College besluit tot herverdeling van taken

Na aftreden wethouders

Het Oosterhoutse college van burgemeester en wethouders heeft zich vandaag beraden over de vraag welke gevolgen het aftreden van de wethouders Schoenmakers, Kouwelaar, Emmen en De Boer heeft voor de dagelijkse gang van zaken in het Oosterhoutse stadhuis. De vier wethouders zijn na hun aftreden demissionair. De demissionaire periode kan volgens de Gemeentewet maximaal één maand duren.

Afgesproken is dat de wethouders Schoenmakers, Emmen en De Boer gedurende de demissionaire periode de taken blijven uitvoeren die voortvloeien uit hun portefeuille. Wethouder Kouwelaar heeft aangegeven zich de komende periode te willen toeleggen op de (voorbereiding van de) overdracht van zijn taken. De portefeuille van wethouder Kouwelaar zal worden waargenomen door wethouder Emmen.

De demissionaire status van de wethouders legt een zekere beperking op aan de mogelijkheid van het college besluiten te nemen. De vraag of burgemeester en wethouders bepaalde voorstellen aan de raad kunnen doen, zal in eerste instantie binnen het college worden beantwoord. Dat laat natuurlijk onverlet het recht van de raad en/of raadscommissie te besluiten bepaalde voorstellen, gezien de demissionaire status van de wethouders, niet te behandelen.

Oosterhout, 11 november 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' College Oosterhout besluit tot herverdeling van taken '
Lees ook