Gemeente Oosterhout

Donderdag 27 september a.s. in De Bussel presentatie van wensbeeld Santrijngebied

College wil graag reactie op ideeën Kuiper Compagnons

Kort voor de zomervakantie informeerde het gemeentebestuur bewoners en belanghebbenden over het wensbeeld, dat is opgesteld voor het Santrijngebied. Daarbij is aangekondigd dat na de vakantie een uitgebreidere presentatie zou volgen. Nu is het zover. Op donderdag 27 september a.s. zal Kuiper Compagnons uit Rotterdam, die in opdracht van de gemeente het wensbeeld heeft opgesteld, een nadere toelichting geven op haar ideeën. De informatiebijeenkomst heeft plaats in Theater De Bussel en begint om 20.15 uur. Bewoners en belanghebbenden hebben reeds een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen. Maar uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

Na een inleiding door wethouder Y. de Boer over het waarom van het onderzoek naar de mogelijkheden in het Santrijngebied, zal architect Ashok Bhalotra het wensbeeld in woord en beeld verder toelichten. Na een korte pauze bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de maker van het wensbeeld. Het is niet de bedoeling dat gedurende de bijeenkomst in discussie gegaan wordt; het gaat deze avond om het verstrekken van informatie. Ter afsluiting van de presentatie zal wethouder De Boer de verdere procedure toelichten.

Om belangstellenden alvast enigszins voor te bereiden op de informatieavond, zal in een extra gemeentelijk voorlichtingsblad, dat verschijnt op woensdag 12 september a.s., het wensbeeld al nader worden toegelicht door Kuiper Compagnons.

Het gemeentebestuur is zeer benieuwd naar alle meningen over het wensbeeld. Men kan die mening vóór 15 oktober a.s. geven door een briefje te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Men kan ook gebruik maken van de speciale reactieformulieren, die tijdens de informatieavond beschikbaar zullen zijn.

Oosterhout, 6 september 2001

Deel: ' College Oosterhout wil reactie op ideeën Kuiper Compagnons '
Lees ook