Gemeente Rotterdam

College: Maatveldseweg aan openbare weg onttrekken

(24-7) Het College van B. en W. stelt voor om de Maatveldseweg voor de bouw van een geluidswal bij de nieuwe wijk Nesselande aan de openbare weg te onttrekken. Deze weg is destijds aangelegd voor de bereikbaarheid van een bedrijf en ook als verbinding tussen de Onderweg en het fietspad parallel aan de Schollevaartse Tocht in Zevenkamp. Het bedrijf is inmiddels in verband met de aanleg van een hoofdontsluiting van Nesselande verworven en gesloopt.

Voor fietsers zijn er andere fietsroutes mogelijk of komen er bij de aanleg van de wijk betere alternatieven. Omwonenden hebben, na toezeggingen van de gemeente over tijdelijke vervangende wegen, hun bezwaren tegen de onttrekking van de Maatveldseweg ingetrokken. De gemeenteraad zal na het reces een besluit nemen.

Deel: ' College R'dam wil Maatveldseweg aan openbare weg onttrekken '
Lees ook