gemeente rotterdam


college wil kunsthalte handhaven

(28-9) het college van b. en w. zal de stadsregio adviseren om de kunsthalte (tramlijn 5) op de witte de withstraat te handhaven. in de plannen van de winterdienstregeling 1998-1999 is de dichtbij gelegen halte eendrachtsweg ter hoogte van de kortenaerstraat niet meer opgenomen. de bezwaren tegen dit besluit heeft de algemene beroepscommissie van de stadsregio gegrond verklaard en daarbij voorgesteld om dan de `kunsthalte' op te heffen. gezien de politieke gevoeligheid van dit punt heeft het dagelijks bestuur van de stadsregio om een standpunt van het college over dit voorstel gevraagd alvorens een definitief besluit te nemen. daarbij is ook het voorstel van de ret om de halte eendrachtsplein als kunsthalte aan te wijzen ter overweging meegegeven. het college volgt dit advies dus niet.

in mei 1995 keerde de halte aan de witte de withstraat terug, nadat deze eerder was opgeheven vanwege het geringe gebruik dat er van werd gemaakt. reden voor deze terugkeer waren bezwaren vanuit de kunstsector. de betreffende halte vervult namelijk een belangrijke rol bij het bezoek aan de zogenaamde "culturele as": de instituten in en om het Museumpark en de Witte de Withstraat. Op verzoek van de Stadspartij is ook een bijpassend kunstwerk bij de halte gehonoreerd. In 1997 is aan het CBK opdracht verleend om voor fl. 85.000,- dit door een kunstenaar te laten realiseren. De oplevering van het kunstwerk is eind 1999 gepland.

Zoekwoorden:

Deel: ' College Rotterdam wil kunsthalte handhaven '
Lees ook