Gemeente Rotterdam


College Rotterdam wil ruimere openingstijden winkels

Het Rotterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft het voornemen om de winkeltijden in Rotterdam verder te verruimen. Het gaat dan vooral om langere openingstijden op de koopzondagen en koopavonden. Tevens is het mogelijk om enkele malen per jaar 's nachts open te gaan. Het voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad en is ter informatie verzonden aan het bedrijfsleven, werknemersorganisaties, adviesraad voor het centrum, deelgemeenten en de kerken in Rotterdam.

Het College vindt dat winkels - indien zij dat willen - langer open moeten kunnen zijn dan nu het geval is. De huidige Verordening Winkeltijden Rotterdam functioneert goed volgens het College, maar deze behoeft enige verruiming. Vanuit de detailhandel kwamen verzoeken om op zondag eerder open te gaan en voor incidentele openingen na 22.00 uur voor productpresentaties en beurzen. Ook met het oog op de Europese Kampioenschappen volgend jaar en Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 zijn verruimingen van de openingstijden gewenst.

Het voorstel van het College houdt in dat de winkels in het centrum en de winkels die vallen in de toeristische vrijstellingsregeling op zondag open mogen zijn van 10.00 tot 20.00 uur (was: 12.00 tot 18.00 uur). Tevens komt er een vrijstellingsregeling voor 20 koopavonden doordeweeks tot 24 uur met een incidentele ontheffingsmogelijkheid tot 06.00 uur (vb dag- en nachtthema woonthema Alexandrium). Ook komt er een ontheffingsmogelijkheid voor incidentele doordeweekse winkelopeningen tot 3.00 uur. Hierbij gaat het vooral om speciale prestentaties (cd's, computergames etc.) en voor feestelijkheden, bijeenkomsten, evenementen, veilingen, galeries etc etc. Watersportwinkels die binnen 200 meter van een watersportgebied zijn gevestigd, krijgen permanent toestemming om op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur open te gaan. Een dergelijke regeling is landelijk gebruikelijk.

In het voorstel zegt het College dat ze het aantal koopzondagen van twaalf voor de gebieden buiten het centrum en de toeristische gebieden, te gering vindt. Vanwege landelijke regelgeving kan het aantal koopzondagen voor deze gebieden niet omhoog.

Deel: ' College Rotterdam wil ruimere openingstijden winkels '
Lees ook