Gemeente Leeuwarden

College stelt structuurvisie Leeuwarden West vast

Structuurvisie Leeuwarden West Het college van burgemeester en wethouders heeft de Structuurvisie Leeuwarden West vastgesteld. De structuurvisie biedt een kijk op de invulling van Leeuwarden West, zowel op de korte als op de langere termijn. In de structuurvisie wordt een samenhangend beeld gegeven voor Leeuwarden West en wordt een referentiekader geboden voor uitvoeringsprojecten in het gebied.

De structuurvisie Leeuwarden West biedt ruimte aan een divers programma van bedrijventerreinen, ruimte voor infrastructuur, landschappelijk en stedelijk groen, diverse voorzieningen en terreinen voor extensieve stedelijke functies.

In de structuurvisie is de omvang van het Businesspark ten westen van de stad fors aangezet. Het Newtonpark wordt geleidelijk uitgebreid. In het Zwettepark is naast ruimte voor een nieuwe containerterminal en bedrijventerrein meer ruimte gereserveerd voor de landschappelijke inpassing van de Zwette. Er zijn geen terreinen voor zware bedrijvigheid gepland. Ook zijn gebieden aangewezen voor open landschappelijke ruimten; deze vervullen een functie in de overgang tussen stad, landschap en nieuw te realiseren infrastructuur.

De infrastructuur is schematisch weergegeven in het plan, waarbij de Haak om Leeuwarden het meest in het oog springt. Gezien de fase van planvorming van de Haak om Leeuwarden is deze schematisch weergegeven. Op recreatief gebied wordt een forse bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de stad door de aanpak van het Schenkenschanseiland en de inrichting van zones langs de Middelzeedijk en de Zwette. Het bestaande net van fietspaden wordt gehandhaafd en waar nodig uitgebreid.

Projecten waarvoor de structuurvisie een referentiekader vormt zijn onder meer: Haak om Leeuwarden, invulling Schenkenschanseiland en de ontwikkeling van Zwettepark, Newtonpark en Businesspark.

De structuurvisie is beschreven in het boekje Strucuurvisie; een ruimtelijke visie op Leeuwarden West. U kunt dit boekje gratis afhalen bij de centrale balie van het Stadskantoor van de gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden.

Ook kunt u de tekst van het boekje (64 kB) en een afbeelding van het streefbeeld van de Structuurvisie Leeuwarden West (1,28MB) downloaden door op onderstaande pdf-bestanden te klikken.

Structuurvisie Leeuwarden West Tekst Structuurvisie Leeuwarden West Poster

Deel: ' College stelt structuurvisie Leeuwarden West vast '
Lees ook