Gemeente Rotterdam


College van B&W gebruikt hybride dienstauto

Het Rotterdamse College van Burgemeester en Wethouders gebruikt in de maand januari naast de dienstauto's met benzinemotor ook een hybride auto. Deze hybride auto heeft zowel een elektro- als een dieselmotor en rijdt schoner en zuiniger dan de conventionele auto. De proef met de hybride auto in Rotterdam maakt deel uit van een praktijkexperiment van het ministerie van VROM waarbij wordt onderzocht hoe een dergelijke auto het beste kan worden ingezet.

Hybride auto
De hybride auto - in dit geval een Audi duo - combineert de voordelen van een stille, schone elektrische motor met de actieradius van een conventionele auto. Net als een volledig elektrisch aangedreven auto, put de hybride Audi elektriciteit uit batterijen. Een acculading is voldoende voor ca. 36 km. stadsverkeer of 50 km. bij een constante snelheid van 50 km. per uur. De accu is eenvoudig op te laden via een willekeurig stopcontact van het huiselektriciteitsnet. De bestuurder van de auto kan zelf kiezen voor de wijze van aandrijving. Wanneer de auto boven een bepaalde snelheid komt schakelt de Audi duo automatisch over op dieselaandrijving.

Duurzame Stad
Aangezien het gebruik van auto's nog altijd groeiende is, probeert de gemeente Rotterdam zoveel mogelijk te bevorderen dat in de stad gebruik wordt gemaakt van elektrische en hybride auto's. Zo ontwikkelt Rotterdam samen met industriële partners een hybride stadsbus, wordt er geëxperimenteerd met elektrische busjes voor scholierenvervoer en gaat de gemeente nog dit jaar een proef doen met elektrische bestelauto's. Rotterdamse projecten voor introductie van elektrische en hybride voertuigen vallen onder de paraplu van het Programma Duurzame Stad. Dit programma bundelt een aantal Rotterdamse projecten die moeten leiden tot een betere leefbaarheid en een duurzame ontwikkeling van de stad.

Test
De testrijders in het experiment van VROM behoren tot verschillende groepen die de auto dagelijks gebruiken. Landelijk rijden er tien van dergelijke auto's en aan de chauffeurs wordt gevraagd om hun rijervaringen vast te leggen. In drie auto's worden de prestaties bijgehouden door speciaal ontwikkelde apparatuur. TNO verzamelt en analyseert alle gegevens. Naar verwachting worden de uitkomsten van de proef in juni 2000 bekend gemaakt.

Deel: ' College van B&W Rotterdam gebruikt hybride dienstauto '
Lees ook