expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: College van Toezicht op de.........

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Persbericht Ministerraad
29 april 1999

COLLEGE VAN TOEZICHT OP DE ZORGVERZEKERINGEN INGESTELD

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel over de modernisering en verzelfstandiging van het toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de AWBZ door ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars. Door dit wetsvoorstel wordt de Commissie toezicht uitvoeringsorganen (CTU) losgemaakt van de Ziekenfondsraad en omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan, het nieuwe College van toezicht op de zorgverzekeringen. Hierdoor wordt de positie van het toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet en AWBZ versterkt.

De Ziekenfondsraad zal in de toekomst belast blijven met sturing en beheer op de uitvoering van de Ziekenfondswet en AWBZ.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 29.04.1999

29 apr 99 17:56

Zoekwoorden:

Deel: ' College van toezicht op de zorgverzekeringen ingesteld '
Lees ook