Gemeente Vlaardingen


29-07-2002

College wil concrete informatie over vermeend bijklussen

VV2000/Leefbaar Vlaardingen heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over vermeend bijklussen door medewerkers van de Dienst Stadswerk tijdens werktijd. Volgens de informatie die deze gemeenteraadsfractie zegt te hebben, gaat het zowel om opdrachten van aannemers als om werkzaamheden voor privé-personen.

Als de informatie die VV2000/Leefbaar Vlaardingen heeft juist is, vindt het college de situatie ernstig. Op dit moment is het college echter nog niets bekend over vermeend bijklussen. Het college heeft nu aan VV2000/Leefbaar Vlaardingen gevraagd om de informatie vertrouwelijk ter beschikking te stellen, zodat de beschuldigingen kunnen worden onderzocht.

Ook het dagelijks bestuur van de centrale ondernemingsraad (COR) wil graag dat VV2000/Leefbaar Vlaardingen concrete informatie geeft in een vertrouwelijk gesprek. De COR betreurt dat de medewerkers van de Dienst Stadswerk in diskrediet zijn gebracht en had liever gezien dat VV2000/Leefbaar Vlaardingen eerst contact had opgenomen met de direct verantwoordelijken alvorens de publiciteit te zoeken.

Meer informatie:


- Vragen VV2000/Leefbaar Vlaardingen

- Antwoordbrief college van B&W

Deel: ' College Vlaardingen wil informatie over vermeend bijklussen '
Lees ook