Ziekenfondsraad


nr.: 99/02 24 september 1999

College voor zorgverzekeringen brengt rapport over loongrens 2000 uit

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft in zijn vergadering van 23 september jongstleden zijn rapport vastgesteld over de loongrens voor de Ziekenfondswet, de optin-grens voor particulier verzekerden van 65 jaar en ouder en het maximumpremiedagloon voor het jaar 2000. Het CVZ heeft twee berekeningen gemaakt. Dit was nodig omdat het nog niet duidelijk is of het wetsvoorstel zelfstandigen in de ziekenfondsverzekering door de Eerste Kamer wordt aanvaard. In dit wetsvoorstel is opgenomen dat zelfstandige ondernemers van wie het belastbaar inkomen niet meer bedraagt dan f 41.200,- per 1 januari 2000 ziekenfondsverzekerd worden. De Tweede Kamer heeft inmiddels het wetsvoorstel aangenomen. De instroom in de ziekenfondsverzekering van zelfstandigen moet worden gecompenseerd door een even grote uitstroom van ziekenfondsverzekerden, jonger dan 65 jaar. Om dit te bereiken zal na aanvaarding van het wetsvoorstel de loongrens op een andere wijze moeten worden aangepast.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan luiden de bedragen als volgt: * loongrens voor personen, jonger dan 65 jaar: f 64.600,-; * optin-grens voor particulier verzekerden van 65 jaar en ouder: f 41.100,-; * maximumpremiedagloon: f 215,-.

Als het wetsvoorstel niet wordt aangenomen dan luiden de bedragen als volgt: * loongrens voor personen, jonger dan 65 jaar: f 65.800,-; * optin-grens voor particulier verzekerden van 65 jaar en ouder: f 41.800,- * maximumpremiedagloon: f 215,-.

Deel: ' College zorgverzekeringen rapport over loongrens 2000 '
Lees ook