Gemeente Neede

Borculo Ruurlo Eibergen Neede
Op weg naar een nieuwe gemeente

Dinsdag 14 mei 2002

PERSBERICHT

Colleges van Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede
geven officieel startsein voor fusietraject

De colleges van burgemeester en wethouders van Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede hebben vanmiddag in de havezate "Huize de Kamp" in Neede het startdocument voor het gemeentelijk herindelingsproces vastgesteld. In dit startdocument worden de stappen genoemd die gezet moeten worden op weg naar een nieuwe gemeente.

Nu het herindelingsadvies van het provinciaal bestuur van Gelderland aan de minister is gezonden, is het moment gekomen om daadwerkelijk met de voorbereidingen te beginnen. Voor een succesvolle fusie van de vier gemeenten is een tijdige start noodzakelijk. Maar het is nog onzeker hoe politiek Den Haag met het herindelingsadvies om zal gaan en hoe lang deze besluitvorming gaat duren. Het traject dat in het startdocument is uitgezet wordt daarom in twee fasen verdeeld.

In fase 1 wordt op hoofdlijnen een profiel van de nieuwe gemeente ontwikkeld. In het licht van de dualisering wordt deze taak bij de gezamenlijke gemeenteraden neergelegd. Bij de discussie in de gemeenteraden moeten ook de vragen aan de orde komen welke naam de nieuwe gemeente moet voeren en in welke plaats de centrale huisvesting wordt ondergebracht. In deze fase worden ook de verschillen op de terreinen van financiën, belastingen, automatisering, rechtspositie, verordeningen en infrastructuur geïnventariseerd. Voor harmonisatie is het gewenst deze situatie vroegtijdig in beeld te krijgen. Ook wordt een projectorganisatie opgezet, bestaande uit een stuurgroep met een onafhankelijk voorzitter, waaraan elk college twee leden afvaardigt, en een projectgroep bestaande uit de vier gemeentesecretarissen. Daarnaast wordt op diverse deelterreinen een aantal werkgroepen geformeerd. Bovendien wordt een organisatieadviesbureau geselecteerd dat de projectleider voor het gehele proces levert. Vroegtijdig wordt ook een Sociaal Statuut voor de medewerkers vastgesteld.

In fase 2, die naar verwachting begin 2003 start, wordt gewerkt aan de daadwerkelijke harmonisatie van beleid en uitvoering. Op basis van het profiel van de nieuwe gemeente komt er een organisatiefilosofie en organisatieopzet. Werving en selectie van de top van de nieuwe organisatie vinden dan plaats, er komt een functieboek, waarin de nieuwe functies worden beschreven en vervolgens krijgen de medewerkers een plaats in de nieuwe gemeentelijke organisatie.


---
Voorlichting gemeente Neede, telefoon (0545) 28 88 54

Deel: ' Colleges van Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede geven officieel star.. '




Lees ook