gemeente deventer

persbericht

week 10, 10 maart 2000

combicentrum makelaar in vraag en aanbod zorg,
activiteiten en diensten

bewoners van essenerveld/swormink hebben behoefte aan opvang en activiteiten van en voor hun kinderen. het huidige aanbod ervaren zij als onvoldoende. dat is de uitkomst van een vorig jaar gehouden bijeenkomst van bewoners en maatschappelijk betrokkenen (bedrijven en verenigingen) waarbij gekeken is naar de behoefte van bewoners en welke voorzieningen er zijn. ook het aanbod van diensten die beter beantwoorden aan de vraag was een belangrijk punt. bewoners van het essenerveld/swormink en basisschool kolmenscate hebben zich samen met het expertise centrum maatschappij en werk over deze
problematiek gebogen. het expertise centrum heeft daarop een project ontwikkeld. het plan heeft als doel een aanbod van activiteiten en diensten te ontwikkelen waarbij de zorg en activiteiten voor kinderen en de persoonlijke dienstverlening in en om het huis voorop staan. dinsdag 14 maart is er een startbijeenkomst in de kuip in colmschate. alle partijen die zich eerder geinteresseerd hebben getoond voor zijn hiervoor uitgenodigd. het project gaat officieel op 1 september van start. . het initiatief wordt financieel ondersteund door het bureau dagindeling van het ministerie van sociale zaken en welzijn. per 1 februari heeft het ministerie een subsidie beschikbaar gesteld van ruim 500.000 gulden.

spin in het web is het combicentrum, de voorlopige werktitel van het centrum. hier worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd, worden eventueel oplossingen bedacht en wordt gekeken of vraag en aanbod in logistieke zin bijeen gebracht kunnen worden. wensen en eisen van mensen zijn niet meer dezelfde als een aantal jaren geleden. in een enquête onder kinderen en hun ouders en andere bewoners is ‘de vraag’ geinventariseerd. over arbeid en zorg valt niet zoveel te klagen. wel over de manier waarop ze op elkaar afgestemd zijn. ouders willen vaak andere openingstijden voor de kinderopvang. werkgevers willen hun medewerkers flexibel inzetten. daarnaast is er een groeiende behoefte aan diensten, "wie kan helpen met klussen", "wie doet boodschappen’. Uit de uitkomsten van het onderzoek blijkt dat de vraag en het aanbod niet overeen komen en soms zelfs haaks op elkaar staan. Bovendien blijkt dat bewoners bereid zijn bepaalde activiteiten financieel te
ondersteunen.

Het combicentrum wil met het project twee marktsegmenten bedienen. Ze wil niet alleen zaken doen met bewoners, maar ook met profit en non-profit instellingen. Door vraag en aanbod op een nieuwe manier op elkaar af te stemmen kan er nieuwe werkgelegenheid gecreerd worden. Het bedrijfsleven heeft inmiddels interesse getoond. Samen met het
combicentrum kunnen de secundaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel verbeterd worden, op een manier die zowel bij het bedrijf als het personeel passen. In de plannen van het combicentrum speelt het bedrijfsleven op een andere manier ook een belangrijke rol. Het bedrijfsleven kan zich bijvoorbeeld meer openstellen naar kinderen. In de public-relationsachtige sfeer kan er dan op jonge leeftijd interesse gekweekt worden voor een bepaald bedrijf. Tegelijkertijd verzorgt zij op dat moment de opvang van een groep kinderen.

Het combicentrum wil geen concurrent op de bestaande markt worden. Met Welzijnsorganisatie Raster, instellingen en clubs wordt bekeken welke samenwerking mogelijk is. Het combicentrum wil ‘makelen’ tussen vraag en aanbod. Daarnaast worden klanten gewezen worden op de
mogelijkheden die al bestaan. Hiervoor wil het
combicentrum ook een gidsje uitbrengen waarin alle mogelijke activiteiten en de locaties waar ze plaats hebben omschreven worden. Verenigingen kunnen gewezen worden op (groei)mogelijkheden. Het combicentrum wil het de ontwikkeling van haar activiteiten marktgericht werken. Dat betekent dat zij in principe geen activiteiten ontwikkeld waar weinig vraag naar is. Activiteiten moeten goed te verkopen zijn om ook de continuiteit van het combicentrum te waarborgen.

Deel: ' Combicentrum voor bewoners Essenerveld/Swormink in Deventer '
Lees ook