Partij van de ArbeidTheaterproject 'Heart Beat'

Rood en ritmisch is de combinatie muziek, zang, rap, cabaret, dans, toneel en politiek, in elk geval bij het project Heart Beat, een initiatief van de JS en het PvdA opleidings instituut (OIP).

HEARTBEAT is opgezet om politiek wat meer te laten leven bij jongeren. De 28 jongeren die meedoen verzinnen zelf wat in het stuk komt onder wakend oog van 7-arts, een Amsterdamse theatergroep, die de toneel-, zang- en danslessen en de artistieke vormgeving verzorgt.
Klik op een fotootje en zie een vergroting...Discussie thema's voor het politieke deel worden aangeleverd door het Jongerenplatform, bestaande uit de Smarties (multi-etnisch jongerennetwerk binnen de PvdA), JS, OIP, en een afgevaardigde van het bestuur van de PvdA. Toch is het belangrijkste dat er spel ontstaat vanuit de leefwereld van de jongeren zelf en dat de basis vormt voor het stuk. De initiatief nemers van HEARTBEAT willen laten zien dat vele thema's waar jongeren zich mee bezig houden eigenlijk politiek zijn, ook al worden ze niet als zodanig herkend. Het is voor het eerst dat een politieke partij op een dergelijke manier het voortouw neemt in het zichtbaar maken van de thema's die bij jongeren leven. Behalve dat meer jongeren politiek leuk gaan vinden, wordt het voor de PvdA zo duidelijk welke issues in de toekomst van belang worden in de samenleving. De theatergroep bestaat uit jongeren van verschillende achtergronden en leefmilieus. Iedereen die meedoet is heel enthousiast, ook al wordt er best veel gevraagd: elke zondag wordt er gerepeteerd en binnenkort zelfs zaterdag en zondag.
Binnenkort vindt een tweede selectie plaats en de groep die dan overblijft is de uiteindelijke groep die op 27 mei een voorstelling zal verzorgen op het PvdA congres. Hopelijk blijft HEARTBEAT ook na het congres bestaan, dat kan als er genoeg vraag is naar de voorstelling. Voor aanvragen en meer informatie kun je contact opnemen met Egon Adel van de JS. Tel. 020-5512138 en e-mail: eadel@pvda.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Combinatie ritmiek en politiek in theaterproject Heart Beat '
Lees ook