Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

02-02-1999

Internationaal ouderenjaar 1999

Burgemeester en wethouders van Delfzijl hebben besloten om een plaatselijk comité samen te stellen om het internationaal jaar van de ouderen inhoud te gaan geven. De Verenigde Naties, in 1948 opgericht te Genève, hebben 1999 uitgeroepen tot internationaal jaar van de ouderen.

Het comité is samengesteld uit personen op persoonlijke titel. Zij zullen gezamenlijk invulling geven aan het kernthema. Het thema is: "Naar een samenleving voor alle leeftijden". Dit houdt onder andere in:

Dat vooroordelen over ouderen weerlegt moeten worden.

Dat er geen discriminatie mag zijn op grond van leeftijd.

Dat ouderen en jongeren elkaar beter leren begrijpen. Want ouder worden is een levenslang proces dat zich ongemerkt aan ons voltrekt.

De solidariteit tussen generaties, waar het thema naar verwijst, vinden wij terug in de samenstelling van het comité. Vanuit de ouderenbonden, de gemeenteraad, de zakenwereld, de Culturele Raad, de Etnische Raad en de Jongerenraad zijn personen benaderd die vrijwel allemaal toegezegd hebben zitting te willen nemen in het comité. Binnenkort zullen burgemeester en wethouders de namen bekend maken en het comité installeren. Het secretariaat van het comité wordt gevoerd door de Stichting Welzijn Ouderen Delfzijl en de gemeente Delfzijl.

Er is een activiteitenprogramma opgezet. Na de installatie door het college van burgemeester en wethouders, zal het comité het programma presenteren.

In 1993 was het laatste ouderenjaar. Dit jaar werd uitgeroepen door de Europese Commissie.

Deel: ' Comite Delfzijl voor Internationaal ouderenjaar 1999 '
Lees ook