MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MIN BZK: Comite monument slavernijverleden geinstalleerd

Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid persbericht
14 december 1999

Comité van aanbeveling nationaal monument slavernijverleden geïnstalleerd

Vandaag hebben minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) het comité van aanbeveling nationaal monument slavernijverleden geïnstalleerd. Het comité heeft tot taak het nationaal bewustzijn over het slavernijverleden te activeren, het maatschappelijk draagvlak voor een nationaal moment verder te vergroten en de regering gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen die betrekking hebben op het nationaal monument slavernijverleden.

In het comité hebben zitting:
de heer ir. G.R. Wawoe, lid Raad van State;
mevrouw drs. J.M. Ferrier, directeur E-quality; mevrouw A. van Es, directeur van Stichting De Balie; de heer J. Geduld, acteur;
de heer J.A.W.J. Leerdam, directeur Cosmic;
de heer I.A. Acheampong, projectleider Urban Amsterdam Zuidoost; de heer prof. dr. G.J. Oostindie, hoofd Caraïbische studies aan het KITLV en hoogleraar Caraïbische studies aan de Universiteit van Utrecht.

Bij de installatie zei minister Van Boxtel dat Nederland in het reine moet komen met het verleden, om iedereen het gevoel te geven te behoren tot één en dezelfde samenleving. 'Het plan om een nationaal monument te stichten in Nederland vindt grote ondersteuning. Niet alleen bij het Landelijk platform nationaal monument slavernijverleden, maar ook in de media en in het parlement wordt er met nadruk om gevraagd. Amsterdam en Den Haag zijn bereid om mee te werken aan de totstandkoming van een nationaal monument en hebben onlangs ook locaties aangeboden. We kunnen nu echt aan de slag met het bepalen van de plaats waar het monument moet komen. De volgende stap is dan de keus van een kunstenaar en een ontwerp. Het projectbureau zal ons de mogelijkheden van een monument aangeven. We hopen op 1 juli 2000 het monument daadwerkelijk te kunnen onthullen, maar een zorgvuldig proces staat voorop. Op het uiteindelijk resultaat moeten we trots kunnen zijn', aldus minister Van Boxtel.


----------------------------------------------------------

Deel: ' Comite monument slavernijverleden geinstalleerd '
Lees ook