Comité van aanbeveling Sweet Lake China voor het eerst bijeen: 'Besluitvorming rond Sweet Lake China wordt met spanning tegemoet gezien.'

Het comité van aanbeveling (30 maart voor het eerst bijeen) dat zich actief wil inzetten voor de vestiging van het cultuurhistorische park Sweet Lake China in Zoetermeer bestaat uit: Mr. H. van den Broek (oud minister van buitenlandse zaken en voormalig EU commissaris), prof. dr. F.M. Go (Hoogleraar faculteit bedrijfskunde en marketing, Erasmus Universiteit Rotterdam), drs. A. Kraaijeveld (voorzitter vereniging FME/CWM, voorzitter Platform Nederland-China), mr. P.A. Nouwen (voorheen hoofddirecteur ANWB).

De gemeente Zoetermeer en de initiatiefnemers kijken met meer dan gewone belangstelling uit naar het binnenkort te nemen besluit door het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland. Dan zal namelijk moeten blijken of de keuze voor Zoetermeer als vestiginglocatie, zoals de Chinees-Nederlandse initiatiefgroep voorstaat, ook door de provincie wordt gehonoreerd.

Het comité van aanbeveling constateert dat er in de berichtgeving rond het Chinese cultuurpark hele en halve waarheden de ronde doen. Daarom is het zaak dat de argumenten waarom Sweet Lake China in Zoetermeer zou moeten landen nog eens op een rij worden gezet.

Sweet Lake China bevat enige tientallen miniaturen van historische gebouwen en Chinese landschappen in een groene parkomgeving, dat het karakter krijgt van een openluchtmuseum waar ruimte en rust de boventoon voeren. In het verlengde van het park, dicht tegen de stad aan, is een zone gereserveerd met ruimten voor culturele en commerciële voorzieningen, zoals vergaderruimten, theepaviljoens, horeca, theater, Chinees medisch centrum enzovoorts.

Het comité onderschrijft de voordelen van vestiging in Zoetermeer zoals de initiatiefgroep die ziet, te weten: goed bereikbare, centraal gelegen locatie in een landschappelijk gebied dat past bij de gewenste ambiance, rust en uitstraling van het park. Daarnaast kan de vestiging van het park een goede eerste aanzet leveren tot een definitieve inrichting van de zogenaamde Groen Blauwe Slinger, waarvan de financiering tot dusverre hoogst onzeker is. Het park kan op deze wijze een daadwerkelijke bijdrage leveren aan deze landschappelijke inrichting. De totale investering van het park, ten bedrage van 200 miljoen gulden, wordt volledig gegarandeerd door de Chinese overheid. Een substantieel deel van genoemde investering is bestemd voor de groene aankleding en inpassing in de omgeving.

Met de vestiging van het park in Zoetermeer zullen ca. 300 vaste arbeidsplaatsen worden gecreëerd Daarnaast zal dit effect ook doorklinken in andere sectoren van de economie van Haaglanden. Met de initiatiefnemers zijn afspraken gemaakt dat de parkachtige inrichting van het gebied gecontinueerd blijft zodat het als een integraal onderdeel van de Groen Blauwe Slinger wordt gehandhaafd en past binnen de door Zoetermeer gewenste groene omzoming van de stad.

Het park Sweet Lake China wordt door de Chinese overheid in belangrijke mate gezien als een springplank ter bevordering van de culturele en handelsbetrekkingen tussen China en Europa. Van hieruit wordt een sterke impuls gegeven voor de verwachte groei van de investeringen vanuit China in Nederland en de rest van Europa. Met name dit aspect wordt door het comité van aanbeveling genoemd als een unieke kans die de regio Haaglanden maar ook Nederland niet aan zich voorbij mag laten gaan.

Al met al zien de vele betrokken partijen de in april te verwachte definitieve besluitvorming door Provinciale Staten met spanning tegemoet.Gemeente Zoetermeer © April 2000

Last update: 3 April 2000 (10:49)

Deel: ' Comité van aanbeveling Sweet Lake China Zoetemeer bijeen '
Lees ook