Gemeente Eindhoven


Persbericht: 9 november 1999, no. 62.

Commandant brandweer Eindhoven vertrekt naar ministerie

Op 1 maart 2000 wordt de heer G.A.J.M van Strien directeur van brandweer en rampenbestrijding bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De dierctie brandweer is een onderdeel van het Directoraat Generaal van Openbare Orde en Veiligheid. Hij volgt de heer G. Herkemij op. De heer Van Strien is sinds 1992 commandant van brandweer Eindhoven. Tevens is hij commandant van de regionale brandweer Zuid-Oost Noord-Brabant. Voor die tijd werkte hij bij brandweer Tilburg en de regionale brandweer Midden-Brabant.

Meer dan brand alleen
De loopbaan van Van Strien bij de brandweer begon in 1977. Sinds die tijd is er veel veranderd in het werk van de brandweer. De risico's in de samenleving zijn complexer geworden, bijvoorbeeld door het intensieve verkeer en door gevaarlijke stoffen. De brandweer verleent niet alleen hulp bij branden maar ook bij verkeersongevallen, waterongevallen, vervuiling van wegdek en opsluiting. Ook op het gebied van rampenbestrijding speelt de brandweer een belangrijke rol. Om in te spelen op de toename van risico's heeft van Strien vele initiatieven genomen.

Sneller bij een incident
Een van deze initiatieven is het project. De brandweer bestuurd. Hierbij zijn tussen de gemeenten in de regio afspraken gemaakt om de kwaliteit van de brandweerzorg verder te verbeteren. In dit verband zijn er afspraken gemaakt om sneller bij een incident te zijn. Welk korps uitrukt wordt niet meer bepaald door in welke gemeente het incident plaats vindt. Uitgangspunt van hulpverlening is: zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Als een korps van een andere gemeente sneller hulp kan verlenen, dan rukt de brandweer van die gemeente uit.

Meer informatie
Mevrouw J. de Pee, brandweer Eindhoven, 040. 260 86 77

Deel: ' Commandant brandweer Eindhoven vertrekt naar ministerie '
Lees ook