---

Ministerie van Defensie---

Commando-overdracht Kabul Multi Nationale Brigade

18-06-2002

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel draagt de Duitse brigadegeneraal Von Butler vandaag (18 juni) officieel het commando over de Kabul Multi National Brigade over aan de eveneens Duitse brigadegeneraal Schlenker. De Kabul Multi National Brigade maakt onderdeel uit van de ISAF-veiligheidsmacht (International Security Assistance Force) in Afghanistan en geeft onder meer leiding aan de Duitse battlegroup waar ook Nederlandse militairen deel van uitmaken. Generaal Von Butler was sinds 19 maart commandant van de Kabul Multi National Brigade.

De Kabul Multi National Brigade bestaat onder andere uit een Duitse, Franse en Britse battlegroup. Het overgrote deel van de Nederlandse militairen maakt deel uit van de Duitse battlegroup waarin naast Duitse en Nederlandse militairen ook Deense en Oostenrijkse militairen zitten. Momenteel zijn 229 Nederlandse militairen van de Koninklijke Landmacht in Afghanistan. Zij zijn afkomstig van 12 Bataljon van de Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen en het Korps Commandotroepen uit Roosendaal.


* Dossier: Afghanistan/Strijd tegen het terrorisme

Deel: ' Commando-overdracht Kabul Multi Nationale Brigade '
Lees ook