Ministerie van Defensie


Persbericht

Commando-overdracht Koninklijke Marechaussee

DV/PB08/99
Den Haag, 26 januari 1999

De bevelhebber der Koninklijke Marechaussee, generaal-majoor D.G.J. Fabius (56), draagt donderdag (28 januari) op het Marinevliegkamp Valkenburg het bevel over dit krijgsmachtdeel over aan generaal-majoor C.N.J. Neisingh (54).

De nieuwe bevelhebber bekleedt momenteel bij de Koninklijke Marechaussee in de rang van brigade-generaal de functie van directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer.

Generaal Fabius, die met functioneel leeftijdsontslag gaat, zal na het verlaten van de militaire dienst de functie van adviseur migratie-aangelegenheden bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst gaan vervullen.

Deel: ' Commando-overdracht Koninklijke Marechaussee '
Lees ook