Ministerie van Defensie


---

Nieuwsberichten
---

Commando-overdracht Korps Mariniers

21-09-2001

Persbericht van het Ministerie van Defensie DV/PB/93

Generaal-majoor der mariniers E.C. Klop draagt op 26 september 2001 het commando over het Korps Mariniers over aan generaal-majoor der mariniers W.A.J. Prins (53). De bevelsoverdracht vindt om 14.00 uur in de van Ghent-kazerne te Rotterdam plaats en wordt met bijbehorend militair ceremonieel uitgevoerd. Civiele en militaire autoriteiten zijn uitgenodigd.

Generaal Klop is sinds 16 december 1995 Commandant van het Korps Mariniers; hij gaat met leeftijdsontslag.

Generaal Prins heeft de afgelopen drie jaren de functie van Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch gebied bekleed; tevens was hij Commandant Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

Deel: ' Commando-overdracht Korps Mariniers '
Lees ook