Provincie Overijssel

Commissaris presenteert leidraad voor veiligheid

De Overijsselse Commissaris van de Koningin, Mr. Jansen, heeft de gemeenten in Oost-Nederland een leidraad voor externe veiligheid aangeboden. De leidraad helpt gemeenten bij het inventariseren van risico's binnen hun grenzen en het opstellen van beleid. Commissaris Jansen benadrukte dat "de leidraad van papier moet worden omgezet in daden".

De commissaris presenteerde de leidraad gisteren op het symposium 'Omgan met risicovolle situaties' in Enschede. Naar aanleiding van de Enschedese vuurwerkramp worden veel regels op het terrein van externe veiligheid aangescherpt. Dan gaat het onder andere om de opslag van vuurwerk van grote bedrijven, maar ook om zaken als de locatie van LPG-stations, koelinstallaties en transporten van gevaarlijke stoffen.

De provincie Overijssel heeft daarom in samenwerking met Gelderland, de VNG en de Inspectie VROM deze leidraad ontwikkeld. Gedeputeerde Staten stellen maximaal 185.000 euro beschikbaar voor de invoering van de leidraad bij de Overijsselse gemeenten.

Cruciaal
"De veiligheidsambitie van de provincie is duidelijk, die vindt u terug in het Programma Integrale Veiligheid", zei de commissaris. "Maar we moeten een veiligheidsbewustzijn tot stand brengen. En daarin is de rol van de gemeenten cruciaal."

?De gemeenten staan immers dichter bij de burger dan de provincie. En de gemeente kan risico?s in beeld brengen en voor een veiliger leefomgeving zorgen.

Met de aanbieding van de leidraad is een implementatietraject gestart. Het beleid moet immers ook concreet uitgevoerd worden. Kern van de aanpak is dat gemeenten samen optrekken in hun veiligheidsbeleid. Zo kunnen ze leren van elkaars ervaringen, en elkaar motiveren. ?Zo houden de gemeenten elkaar in de race?, aldus commissaris Jansen.

Deel: ' Commissaris Overijssel presenteert leidraad voor veiligheid '
Lees ook