Gemeente Putten


Putten, 25 juni 2002

Commissaris van de koningin op 3 juli 2002 op werkbezoek in Putten

Het werkbezoek begint met een besloten werklunch met het college van burgemeester en wethouders. Vanaf 13.45 uur begint het openbare programma in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen het bezoek vanaf 13.45 uur bijwonen. Bovendien zendt Radio Putten van 13.30 tot 17.30 uur het bezoek rechtstreeks uit (kabel 93.1 FM/ether 106.1 FM).

Programma
:

13.45-15.45 uur

Interactieve bijeenkomst met Puttense inwoners en instellingen over het thema "Veluwe 2010". De provincie nodigt voor deze interactieve bijeenkomst 12 personen uit die betrokken zijn bij de recreatie, de natuur en de landelijke/agrarische inrichting van de gemeente Putten.

15.45-17.15 uur

Openbare ontmoeting met de gemeenteraad. De volgende punten staan op de agenda:

1. Structuurvisie, met name over:

* bedrijfsleven

* N303

* bedrijfsterreinontwikkeling

* woningbouw

2. Stand van de agrarische sector:

* de ontwikkeling van het buitengebied in relatie tot werk- en leefgebied
van de agrariërs

* bouwplannen in het buitengebied in relatie tot regelingen Ruimte voor
Ruimte en Gelderse Vallei

3. Baksteenproblematiek ARN

Deel: ' Commissaris van de koningin op werkbezoek in Putten '
Lees ook