KPMG


Commissarissen willen professioneler toezicht op fusies en overnames

27 maart 2003

Commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven willen hun professionaliteit met betrekking tot het toezicht op partnerships, fusies en overnames vergroten.

Zij vinden dat belangrijke verbeteringen noodzakelijk zijn om het toezicht naar behoren te kunnen uitvoeren. Samen met de leerstoel Business Integration van Universiteit Nyenrode heeft een aantal commissarissen het initiatief genomen tot de oprichting van een Expertiseplatform Partnerships, Fusies en Overnames (PF&O). Vanwege de verschillen in regelgeving worden twee gescheiden platforms opgericht; één voor commissarissen verbonden aan beursgenoteerde ondernemingen en één voor commissarissen verbonden aan niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Volgens prof. dr Hans Bakker, partner bij KPMG en hoogleraar Business Integration aan Universiteit Nyenrode, onderscheiden de platforms zich door het diepgaande en niet-commerciële karakter, de professionele en wetenschappelijke ondersteuning en het feit dat ze door commissarissen en voor commissarissen worden georganiseerd. Bakker: De Expertiseplatforms stellen zich tot doel methodische en praktisch toepasbare kennis voor commissarissen met betrekking tot fusies en overnames te ontwikkelen en met hen te delen. In de vertrouwelijkheid van het platform kunnen aangesloten commissarissen diepgaand met elkaar van gedachten wisselen over deze voor hen zo essentiële zaken. Hierdoor kunnen zij leren van hun ervaringen en expertise ontwikkelen met betrekking tot samenwerking tussen ondernemingen.

Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen komen volgens Bakker als gevolg van de wettelijke kaders met specifieke aspecten van het toezicht op partnerships, fusies en overnames in aanraking. Bakker: Het platform zal hier nadrukkelijk op inspelen. Themas als ontwikkelingen in Europese en Amerikaanse regelgeving; het beoordelen van de business case en financieringsconstructies bij transacties alsmede het bewaken van de realisatie zijn uiterst relevant, net als de ontwikkeling van een zeker protocol voor commissarissen op dit gebied, gebaseerd op best practices. Bakker constateert dat ook commissarissen bij niet-beursgenoteerde ondernemingen worstelen met vraagstukken op het gebied van fusies en overnames. Bakker: In de middenmarkt is de ervaring met dit fenomeen vaak beperkter dan bij beursgenoteerde ondernemingen, terwijl de impact van beslissingen op dit terrein veelal nog groter is. Deskundigheidsbevordering bij commissarissen is dan ook essentieel, alsmede het ontwikkelen van een checklist voor partnerships, fusies en overnames voor commissarissen. Relevante themas voor deze groep commissarissen zijn onder meer de partnershipstrategie; de zachte factoren; waarderingsvraagstukken en het postdeal traject.

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 656 7039

Deel: ' Commissarissen willen professioneler toezicht op fusies en overnames '
Lees ook