Gemeente Zoetermeer

Commissie adviseert af te zien van volledige sloop galerijflats in Palenstein

Tijdens de extra commissievergadering Openbare Ruimte van 19 maart, kwam naar voren dat de commissie de raad adviseert om tot het besluit te komen af te zien van de volledige sloop van de galerijflats in Palenstein. Wel is er de noodzaak om in Palenstein te investeren in zowel de leefbaarheid en veiligheid als in de gebouwen. De wethouder komt op korte termijn met een voorstel om onder andere te investeren in de vervanging van scholen. De commissie benadrukte dat de corporaties hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de herontwikkeling van Palenstein moeten nemen en waren blij met de brief van de corporaties. In de brief gaven de corporaties aan dat de herontwikkeling van Palenstein alleen een succes kan worden, wanneer er samenwerking is tussen de gemeente en de corporaties.

Ook gaven alle partijen aan dat op de zeer korte termijn de leefbaarheid en veiligheid in Palenstein moet worden aangepakt in samenwerking met burgers. De commissie deed de suggestie om naast de normale inspraak ook een begeleidingscommissie in te stellen.

De betrokken wethouder, mevrouw Smid heeft, de voorstellen van de commissie positief ontvangen. Zij zou voortvarend aan de slag gaan met deze voorstellen. In het najaar worden deze plannen voorgelegd aan de commissie.

In de raadsvergadering van 31 maart wordt er een definitieve beslissing genomen ten aanzien van de herontwikkeling van Palenstein.

Laatste wijziging: 21-03-2003

Deel: ' Commissie adviseert af te zien van volledige sloop galerijflats in P.. '
Lees ook